دفتر سنتور - فرامرز پایور

دفتر سنتور

#عنوان
1
درآمد ماهور - فرامرز پایور
درآمد ماهور
02:46
2
پیش درآمد ماهور - فرامرز پایور
پیش درآمد ماهور
03:31
3
چهارمضراب ماهور - فرامرز پایور
چهارمضراب ماهور
03:49
4
درآمد راست - فرامرز پایور
درآمد راست
02:22
5
شکسته و چهارمضراب - فرامرز پایور
شکسته و چهارمضراب
03:46
6
بداهه نوازی در دشتی - فرامرز پایور
بداهه نوازی در دشتی
03:37
7
چهارمضراب دلشکن و دلبر - فرامرز پایور
چهارمضراب دلشکن و دلبر
05:13
8
درآمد و چهارمضراب - فرامرز پایور
درآمد و چهارمضراب
04:09
9
زابل - فرامرز پایور
زابل
01:31
10
چهارمضراب زابل - فرامرز پایور
چهارمضراب زابل
02:55
11
پیش درآمد اصفهان - فرامرز پایور
پیش درآمد اصفهان
03:58
12
درآمد - فرامرز پایور
درآمد
01:51
13
جامه دران - فرامرز پایور
جامه دران
01:05
14
چهارمضراب اصفهان - فرامرز پایور
چهارمضراب اصفهان
07:42
15
درآمد اول و دوم سه گاه - فرامرز پایور
درآمد اول و دوم سه گاه
02:55
16
چهارمضراب سه گاه و مخالف - فرامرز پایور
چهارمضراب سه گاه و مخالف
05:49
17
زابل، مویه و فرود - فرامرز پایور
زابل، مویه و فرود
02:04
18
مخالف سه گاه، نغمه - فرامرز پایور
مخالف سه گاه، نغمه
04:08
19
حصار، مویه و فرود - فرامرز پایور
حصار، مویه و فرود
02:39
20
صحبتهای استاد بهمن بوستان در مورد استاد فرامرز پایور ... - فرامرز پایور
صحبتهای استاد بهمن بوستان در مورد استاد فرامرز پایور ...
03:55
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام