سنتور و تمبک 2 - فرامرز پایور و حسین تهرانی

سنتور و تمبک 2

#عنوان
1
پیش درآمد - فرامرز پایور و حسین تهرانی
پیش درآمد
04:14
2
درآمد و رهاب - فرامرز پایور و حسین تهرانی
درآمد و رهاب
04:22
3
چهار مضراب - فرامرز پایور و حسین تهرانی
چهار مضراب
04:27
4
ادامه ی رهاب و نغمه - فرامرز پایور و حسین تهرانی
ادامه ی رهاب و نغمه
04:22
5
قطعه ی کرشمه و فرود - فرامرز پایور و حسین تهرانی
قطعه ی کرشمه و فرود
05:01
6
قطعه ای برگرفته از تصنیف آمان - فرامرز پایور و حسین تهرانی
قطعه ای برگرفته از تصنیف آمان
00:48
7
درآمد شهناز - فرامرز پایور و حسین تهرانی
درآمد شهناز
02:12
8
چهارمضراب شهناز - فرامرز پایور و حسین تهرانی
چهارمضراب شهناز
03:53
9
شهناز، قرچه و نغمه - فرامرز پایور و حسین تهرانی
شهناز، قرچه و نغمه
02:49
10
چهارمضراب رضوی - فرامرز پایور و حسین تهرانی
چهارمضراب رضوی
01:57
11
رضوی - فرامرز پایور و حسین تهرانی
رضوی
01:47
12
حسینی - فرامرز پایور و حسین تهرانی
حسینی
01:26
13
چهارمضراب حسینی - فرامرز پایور و حسین تهرانی
چهارمضراب حسینی
02:09
14
ادامه ی حسینی، دوبیتی و فرود - فرامرز پایور و حسین تهرانی
ادامه ی حسینی، دوبیتی و فرود
04:25
15
گرایلی و گرایلی شستی - فرامرز پایور و حسین تهرانی
گرایلی و گرایلی شستی
03:32
© آوا خورشید
4.5 از 5 (از مجموع 6 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام