آوای صبا و تهرانی - ابوالحسن صبا و حسین تهرانی
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)

آوای صبا و تهرانی

سنتیاسفند 138123 آهنگ (58:18)
#عنوان
1
سلمک - ابوالحسن صبا و حسین تهرانی
سلمک
01:09
2
ضربی سلمک - ابوالحسن صبا و حسین تهرانی
ضربی سلمک
02:11
3
ضربی (یک امروز و با یکدیگر می خوریم) - ابوالحسن صبا و حسین تهرانی
ضربی (یک امروز و با یکدیگر می خوریم)
02:54
4
ضربی (ای که از کوچه معشوقه ما میگذری) - ابوالحسن صبا و حسین تهرانی
ضربی (ای که از کوچه معشوقه ما میگذری)
01:37
5
ضربی (شب تارم ز بیم موج و گردابی چنین هایل) - ابوالحسن صبا و حسین تهرانی
ضربی (شب تارم ز بیم موج و گردابی چنین هایل)
02:25
6
چهار مضراب، حسینی، عشاق - ابوالحسن صبا و حسین تهرانی
چهار مضراب، حسینی، عشاق
04:40
7
ضربی (ای گمشده دل کجا تو جویم) - ابوالحسن صبا و حسین تهرانی
ضربی (ای گمشده دل کجا تو جویم)
04:24
8
چهار مضراب شور - ابوالحسن صبا و حسین تهرانی
چهار مضراب شور
03:14
9
درآمد (اگر از حاصل دنیا به قیامت پرسند) - ابوالحسن صبا و حسین تهرانی
درآمد (اگر از حاصل دنیا به قیامت پرسند)
04:52
10
تکنوازی تنبک - ابوالحسن صبا و حسین تهرانی
تکنوازی تنبک
01:03
11
سخنی چند درباره حسین خان اسماعیل زاده از زبان حسین تهرانی - ابوالحسن صبا و حسین تهرانی
سخنی چند درباره حسین خان اسماعیل زاده از زبان حسین تهرانی
01:54
12
چهار مضراب ابوعطا - ابوالحسن صبا و حسین تهرانی
چهار مضراب ابوعطا
02:21
13
تکنیکهای اجرایی تنبک - ابوالحسن صبا و حسین تهرانی
تکنیکهای اجرایی تنبک
06:26
14
گروه نوازی (چهارگاه) ارکستر استاد فرامرز پایور - ابوالحسن صبا و حسین تهرانی
گروه نوازی (چهارگاه) ارکستر استاد فرامرز پایور
01:50
15
سخنی چند در مورد هنر و شخصیت حسین تهرانی از زبان استاد فرامرز پایور - ابوالحسن صبا و حسین تهرانی
سخنی چند در مورد هنر و شخصیت حسین تهرانی از زبان استاد فرامرز پایور
02:29
16
سخنی چند در مورد هنرمند شدن از زبان حسین تهرانی - ابوالحسن صبا و حسین تهرانی
سخنی چند در مورد هنرمند شدن از زبان حسین تهرانی
00:33
17
چهار مضراب چهارگاه - ابوالحسن صبا و حسین تهرانی
چهار مضراب چهارگاه
02:03
18
درآمد، زابل، مویه (آواز: ابوالحسن صبا) - ابوالحسن صبا و حسین تهرانی
درآمد، زابل، مویه (آواز: ابوالحسن صبا)
03:14
19
حصار، فرود - ابوالحسن صبا و حسین تهرانی
حصار، فرود
02:12
20
مخالف، مغلوب، نغمه مغلوب، فرود - ابوالحسن صبا و حسین تهرانی
مخالف، مغلوب، نغمه مغلوب، فرود
02:00
21
منصوری، فرود - ابوالحسن صبا و حسین تهرانی
منصوری، فرود
01:37
22
ضربی (صورتگر نقاش چین) - ابوالحسن صبا و حسین تهرانی
ضربی (صورتگر نقاش چین)
01:49
23
رنگ ناز - ابوالحسن صبا و حسین تهرانی
رنگ ناز
01:21
© چهارباغ بانگ
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.


تمامی حقوق این سایت برای شرکت نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©