بهار مست 2 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله

بهار مست 2

#عنوان
1
چهارمضراب ماهور 1 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب ماهور 1
01:39
2
چهارمضراب ماهور 2 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب ماهور 2
00:46
3
چهارمضراب ماهور 3 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب ماهور 3
01:42
4
چهارمضراب سه گاه 1 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب سه گاه 1
05:02
5
چهارمضراب سه گاه 2 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب سه گاه 2
05:07
6
چهارمضراب سه گاه 3 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب سه گاه 3
01:42
7
چهارمضراب سه گاه 4 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب سه گاه 4
05:09
8
چهارمضراب سه گاه 5 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب سه گاه 5
03:38
9
چهارمضراب زنگ شتر - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب زنگ شتر
04:02
10
چهارمضراب سه گاه 6 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب سه گاه 6
06:30
11
چهارمضراب چهارگاه - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب چهارگاه
02:20
12
چهارمضراب سه گاه 7 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب سه گاه 7
01:43
13
چهارمضراب شوشتری 1 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب شوشتری 1
04:48
14
چهارمضراب همایون 1 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب همایون 1
03:14
15
چهارمضراب همایون 2 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب همایون 2
04:43
16
چهارمضراب مخالف سه گاه 1 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب مخالف سه گاه 1
02:06
17
چهارمضراب مخالف سه گاه 2 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب مخالف سه گاه 2
02:04
18
چهارمضراب شوشتری 2 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب شوشتری 2
02:17
19
چهارمضراب بیات اصفهان 1 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب بیات اصفهان 1
01:17
20
چهارمضراب بیات اصفهان 2 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب بیات اصفهان 2
02:01
21
چهارمضراب سه گاه 8 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب سه گاه 8
04:09
© چهارباغ بانگ
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام