آوای حسین تهرانی - حسین تهرانی

آوای حسین تهرانی

#عنوان
1
چهار مضراب بیات ترک (تار و تنبک) 1 - حسین تهرانی
چهار مضراب بیات ترک (تار و تنبک) 1
01:07
2
درآمد (اگر از حاصل دنیا به قیامت پرسند) - حسین تهرانی
درآمد (اگر از حاصل دنیا به قیامت پرسند)
01:11
3
تصنیف ترک (همچو فرهاد بود) - حسین تهرانی
تصنیف ترک (همچو فرهاد بود)
03:45
4
آهنگ قدیمی - حسین تهرانی
آهنگ قدیمی
01:06
5
تصنیف ترک (اگر دل می بری جانا) کار عمل - حسین تهرانی
تصنیف ترک (اگر دل می بری جانا) کار عمل
01:36
6
تصنیف ترک (دوش دیدم صنمی) کار عمل - حسین تهرانی
تصنیف ترک (دوش دیدم صنمی) کار عمل
02:01
7
چهار مضراب بیات ترک (تار و تنبک) 2 - حسین تهرانی
چهار مضراب بیات ترک (تار و تنبک) 2
02:27
8
سخنی چند و اجرایی کوتاه پیرامون تم های غربی،والس،تانگو... - حسین تهرانی
سخنی چند و اجرایی کوتاه پیرامون تم های غربی،والس،تانگو...
02:04
9
اجرای ریتمهای ساده و ترکیبی - حسین تهرانی
اجرای ریتمهای ساده و ترکیبی
05:55
10
قطعه قطار - حسین تهرانی
قطعه قطار
02:08
11
قطعه دیزل - حسین تهرانی
قطعه دیزل
01:33
12
اجرای ریتمهای ترکیبی - حسین تهرانی
اجرای ریتمهای ترکیبی
11:18
13
ضربی گریلی و گریلی شستی و هشتری اجرای سه تار - حسین تهرانی
ضربی گریلی و گریلی شستی و هشتری اجرای سه تار
05:57
14
آواز شور (من با تو نگویم) - حسین تهرانی
آواز شور (من با تو نگویم)
03:33
15
تصنیف شور (من با تو نگویم) - حسین تهرانی
تصنیف شور (من با تو نگویم)
07:53
16
تصنیف شور (اگر دل می بری جانا) رنگ شهر آشوب - حسین تهرانی
تصنیف شور (اگر دل می بری جانا) رنگ شهر آشوب
07:53
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام