بهار مست 1 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله

بهار مست 1

#عنوان
1
چهارمضراب دشتی 1 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب دشتی 1
04:06
2
چهارمضراب شور و ابوعطا - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب شور و ابوعطا
01:46
3
چهارمضراب شور 1 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب شور 1
01:42
4
چهارمضراب شور 2 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب شور 2
02:46
5
گفتگو - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
گفتگو
02:56
6
چهارمضراب شور 3 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب شور 3
02:12
7
چهارمضراب شور 4 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب شور 4
02:38
8
چهارمضراب ابوعطا 1 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب ابوعطا 1
03:19
9
چهارمضراب افشاری - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب افشاری
03:02
10
چهارمضراب بیات ترک 1 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب بیات ترک 1
02:10
11
چهارمضراب بیات ترک 2 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب بیات ترک 2
01:32
12
چهارمضراب بیات ترک 3 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب بیات ترک 3
04:03
13
چهارمضراب دشتی 2 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب دشتی 2
01:31
14
چهارمضراب دشتی 3 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب دشتی 3
02:20
15
چهارمضراب دشتی 4 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب دشتی 4
01:41
16
چهارمضراب دشتی 5 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب دشتی 5
02:15
17
چهارمضراب عشاق - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب عشاق
00:54
18
چهارمضراب نوا - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب نوا
02:42
19
چهارمضراب ابوعطا 2 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب ابوعطا 2
01:50
20
چهارمضراب ابوعطا 3 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب ابوعطا 3
01:50
21
چهارمضراب شور 5 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب شور 5
04:22
22
چهارمضراب بیات ترک 4 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب بیات ترک 4
02:44
23
چهارمضراب بیات ترک 5 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب بیات ترک 5
01:46
24
چهارمضراب دشتی 6 - ابوالحسن صبا و حسینعلی ملاح و جهان پناه عبدالله
چهارمضراب دشتی 6
02:13
© چهارباغ بانگ
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام