ردیف چپ کوک (لوح دوم) - ابوالحسن صبا
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)

ردیف چپ کوک (لوح دوم)

سنتیتیر 139137 آهنگ (01:08:25)
#عنوان
1
چهار مضراب (چهارگاه) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب (چهارگاه)
00:48
2
آواز چهارگاه (چهارگاه) - ابوالحسن صبا
آواز چهارگاه (چهارگاه)
01:50
3
زنگوله (چهارگاه) - ابوالحسن صبا
زنگوله (چهارگاه)
00:46
4
قطعه ضربی (چهارگاه) - ابوالحسن صبا
قطعه ضربی (چهارگاه)
00:57
5
زابل (چهارگاه) - ابوالحسن صبا
زابل (چهارگاه)
01:32
6
مخالف (چهارگاه) - ابوالحسن صبا
مخالف (چهارگاه)
03:20
7
منصوری (چهارگاه) - ابوالحسن صبا
منصوری (چهارگاه)
02:49
8
چهار مضراب 1 (همایون) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب 1 (همایون)
01:30
9
چهار مضراب 2 (همایون) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب 2 (همایون)
02:12
10
آواز همایون (همایون) - ابوالحسن صبا
آواز همایون (همایون)
01:49
11
چکاوک (همایون) - ابوالحسن صبا
چکاوک (همایون)
01:23
12
بیداد (همایون) - ابوالحسن صبا
بیداد (همایون)
01:12
13
عشاق (همایون) - ابوالحسن صبا
عشاق (همایون)
01:34
14
لیلی و مجنون (همایون) - ابوالحسن صبا
لیلی و مجنون (همایون)
00:44
15
بختیاری (همایون) - ابوالحسن صبا
بختیاری (همایون)
00:54
16
شوشتری (همایون) - ابوالحسن صبا
شوشتری (همایون)
02:06
17
چهار مضراب (بیات اصفهان) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب (بیات اصفهان)
01:35
18
آواز بیات اصفهان (بیات اصفهان) - ابوالحسن صبا
آواز بیات اصفهان (بیات اصفهان)
03:59
19
بیات راجع (بیات اصفهان) - ابوالحسن صبا
بیات راجع (بیات اصفهان)
01:19
20
عشاق (بیات اصفهان) - ابوالحسن صبا
عشاق (بیات اصفهان)
01:03
21
قطعه ضربی و فرود (بیات اصفهان) - ابوالحسن صبا
قطعه ضربی و فرود (بیات اصفهان)
01:24
22
چهار مضراب 1 (سه گاه) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب 1 (سه گاه)
01:12
23
چهار مضراب 2 (سه گاه) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب 2 (سه گاه)
01:58
24
آواز سه گاه (سه گاه) - ابوالحسن صبا
آواز سه گاه (سه گاه)
05:01
25
زابل (سه گاه) - ابوالحسن صبا
زابل (سه گاه)
03:24
26
مخالف (سه گاه) - ابوالحسن صبا
مخالف (سه گاه)
01:48
27
مغلوب (سه گاه) - ابوالحسن صبا
مغلوب (سه گاه)
00:49
28
مویه و فرود (سه گاه) - ابوالحسن صبا
مویه و فرود (سه گاه)
02:16
29
چهار مضراب (چهار مضراب) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب (چهار مضراب)
01:35
30
آواز ماهور (چهار مضراب) - ابوالحسن صبا
آواز ماهور (چهار مضراب)
01:49
31
داد (چهار مضراب) - ابوالحسن صبا
داد (چهار مضراب)
02:54
32
دلکش (چهار مضراب) - ابوالحسن صبا
دلکش (چهار مضراب)
01:55
33
قطعه ضربی (چهار مضراب) - ابوالحسن صبا
قطعه ضربی (چهار مضراب)
01:01
34
دنباله دلکش و فرود (چهار مضراب) - ابوالحسن صبا
دنباله دلکش و فرود (چهار مضراب)
02:30
35
نیریز (چهار مضراب) - ابوالحسن صبا
نیریز (چهار مضراب)
01:18
36
شکسته (چهار مضراب) - ابوالحسن صبا
شکسته (چهار مضراب)
02:24
37
عراق و فرود (چهار مضراب) - ابوالحسن صبا
عراق و فرود (چهار مضراب)
01:45
© چهارباغ بانگ
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.


تمامی حقوق این سایت برای شرکت نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©