سنتور - فرامرز پایور

سنتور

#عنوان
1
پیش درآمد - فرامرز پایور
پیش درآمد
پیشواز ایرانسل
02:47
2
درآمد - فرامرز پایور
درآمد
01:09
3
چهار مضراب - فرامرز پایور
چهار مضراب
04:01
4
کرشمه - فرامرز پایور
کرشمه
02:03
5
زابل - فرامرز پایور
زابل
02:01
6
چهار مضراب زابل و فرود - فرامرز پایور
چهار مضراب زابل و فرود
02:21
7
مخالف - فرامرز پایور
مخالف
03:14
8
مغلوب و نغمه مغلوب - فرامرز پایور
مغلوب و نغمه مغلوب
03:09
9
منصوری - فرامرز پایور
منصوری
پیشواز ایرانسل
02:13
10
پیش زنگوله و زنگوله - فرامرز پایور
پیش زنگوله و زنگوله
02:05
11
ترانه - فرامرز پایور
ترانه
پیشواز ایرانسل
02:04
12
درآمد - فرامرز پایور
درآمد
02:22
13
چهار مضراب - فرامرز پایور
چهار مضراب
05:02
14
گشایش و داد - فرامرز پایور
گشایش و داد
02:28
15
شکسته و فرود - فرامرز پایور
شکسته و فرود
02:23
16
خوارزمی - فرامرز پایور
خوارزمی
پیشواز ایرانسل
03:54
17
خاوران - فرامرز پایور
خاوران
02:36
18
عراق - فرامرز پایور
عراق
02:39
19
رنگ - فرامرز پایور
رنگ
پیشواز ایرانسل
01:33
20
درآمد - فرامرز پایور
درآمد
04:42
21
چهار مضراب - فرامرز پایور
چهار مضراب
05:36
© آوا خورشید
5 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام