ارسلان پالیزبان

ارسلان پالیزبان

4 دنبال کنندهسنتی
آهنگ‌های برتر
1
درآمد ابوعطا - نغمه - جمشیدی جنوب خراسان (حیرانی کرد) - ارسلان پالیزبان
درآمد ابوعطا - نغمه - جمشیدی جنوب خراسان (حیرانی کرد)
05:54
3
7 ضربی - قطعه های سوارسوار و سحری برگرفته از مقامات بسیار کهن مناطق کرد نشین - ارسلان پالیزبان
7 ضربی - قطعه های سوارسوار و سحری برگرفته از مقامات بسیار کهن مناطق کرد نشین
03:33
4
حجاز و بسته نگار - ارسلان پالیزبان
حجاز و بسته نگار
02:05
6
قطعه ساروخانی برگرفته از مقام ساروخانی - دوضربی برگرفته از ریتم های حماسی کردی - ارسلان پالیزبان
قطعه ساروخانی برگرفته از مقام ساروخانی - دوضربی برگرفته از ریتم های حماسی کردی
04:29
7
ملودی قدیمی کردی (کرمانشاهی) - ارسلان پالیزبان
ملودی قدیمی کردی (کرمانشاهی)
03:40
8
پیش درآمد - 7 ضربی، ملودی قدیمی کردی - ارسلان پالیزبان
پیش درآمد - 7 ضربی، ملودی قدیمی کردی
04:12
10
ملودی قدیمی کردی (سنندجی - مرحوم سید علی اصغر کردستانی) - ارسلان پالیزبان
ملودی قدیمی کردی (سنندجی - مرحوم سید علی اصغر کردستانی)
02:14
آلبوم‌ها
هنرمندان مرتبط
علی اصغر بهمنی
علی اصغر بهمنی
4 دنبال کننده
جهانبخش  رستمی
جهانبخش رستمی
18 دنبال کننده
کامران منتظری
کامران منتظری
9 دنبال کننده
جمال صفوی
جمال صفوی
8 دنبال کننده