صدیق تعریف

صدیق تعریف

128 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
تصنیف بلبل شوریده (ماهور) - صدیق تعریف
تصنیف بلبل شوریده (ماهور)
05:46
2
تصنیف نسیم سحر - صدیق تعریف
تصنیف نسیم سحر
06:42
3
آواز 1 (ماهور) - صدیق تعریف
آواز 1 (ماهور)
05:15
4
تصنیف جلوه گل - صدیق تعریف
تصنیف جلوه گل
07:56
5
تصنیف قدیمی شور و شیدایی - صدیق تعریف
تصنیف قدیمی شور و شیدایی
05:28
6
آمان هی آمان - صدیق تعریف
آمان هی آمان
06:30
8
تصنیف افسانه - صدیق تعریف
تصنیف افسانه
04:48
9
تصنیف قدیمی نیاز - صدیق تعریف
تصنیف قدیمی نیاز
07:12
10
04:36
هنرمندان مرتبط
روشن گل افروز
روشن گل افروز
13 دنبال کننده
عاشیق ایمران حیدری
عاشیق ایمران حیدری
20 دنبال کننده
مرتضی آقا باقری
مرتضی آقا باقری
2 دنبال کننده
فخری ملک پور
فخری ملک پور
10 دنبال کننده