عارف شیدا - صدیق تعریف

عارف شیدا

#عنوان
1
تصنیف بلبل شوریده (ماهور) - صدیق تعریف
تصنیف بلبل شوریده (ماهور)
05:46
2
آواز 1 (ماهور) - صدیق تعریف
آواز 1 (ماهور)
05:15
3
تصنیف دیدم صنمی (ماهور) - صدیق تعریف
تصنیف دیدم صنمی (ماهور)
04:48
4
آواز 2 (ماهور) - صدیق تعریف
آواز 2 (ماهور)
06:49
5
تصنیف مارش خون (خسرو خون) (ماهور) - صدیق تعریف
تصنیف مارش خون (خسرو خون) (ماهور)
05:26
6
رنگ کوراغلو (ماهور) - صدیق تعریف
رنگ کوراغلو (ماهور)
01:26
7
پیش درآمد اصفهان (اصفهان) - صدیق تعریف
پیش درآمد اصفهان (اصفهان)
پیشواز ایرانسل
03:50
8
آواز سوز و گذاز (اصفهان) - صدیق تعریف
آواز سوز و گذاز (اصفهان)
04:35
9
تصنیف تا رخت (ریشه در آب) (اصفهان) - صدیق تعریف
تصنیف تا رخت (ریشه در آب) (اصفهان)
06:40
10
آواز رامکلی (ابوعطا) - صدیق تعریف
آواز رامکلی (ابوعطا)
03:37
11
تصنیف الا ساقیا (ابوعطا) - صدیق تعریف
تصنیف الا ساقیا (ابوعطا)
06:42
12
آواز 3 (ابوعطا) - صدیق تعریف
آواز 3 (ابوعطا)
06:32
13
تصنیف ترک چشم (ابوعطا) - صدیق تعریف
تصنیف ترک چشم (ابوعطا)
05:26
© حوزه هنری
4.67 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام