آهنگ وفا - محمدرضا شجریان

آهنگ وفا

#عنوان
1
پیش درآمد - محمدرضا شجریان
پیش درآمد
01:36
2
سلو تار - محمدرضا شجریان
سلو تار
00:37
3
تصنیف شب وصل - محمدرضا شجریان
تصنیف شب وصل
06:37
4
ساز و آواز (گشایش، ماهور،...) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (گشایش، ماهور،...)
09:25
5
ساز و آواز (بیات لر، گوشه دشتی،...) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (بیات لر، گوشه دشتی،...)
05:02
6
سلو تنبک - محمدرضا شجریان
سلو تنبک
02:41
7
تصنیف ز دست محبوب (قدیمی) - محمدرضا شجریان
تصنیف ز دست محبوب (قدیمی)
04:06
8
سلو بربط - محمدرضا شجریان
سلو بربط
02:17
9
ساز و آواز (دلکش، قرچه،...) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (دلکش، قرچه،...)
07:56
10
تصنیف آهنگ وفا (قدیمی) - محمدرضا شجریان
تصنیف آهنگ وفا (قدیمی)
03:55
11
سلو تار - محمدرضا شجریان
سلو تار
02:17
12
ساز و آواز (راک، کرشمه راک،...) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (راک، کرشمه راک،...)
07:53
13
تصنیف ز من نگارم - محمدرضا شجریان
تصنیف ز من نگارم
04:50
14
رنگ شهرآشوب - محمدرضا شجریان
رنگ شهرآشوب
01:20
© دل آواز
4.95 از 5 (از مجموع 22 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام