فریاد - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و کیهان کلهر

فریاد

#عنوان
1
مقدمه ی راست پنجگاه
مقدمه ی راست پنجگاه "نگارا"
04:36
2
آواز راست پنجگاه - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و کیهان کلهر
آواز راست پنجگاه
06:34
3
ضربی نغمه - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و کیهان کلهر
ضربی نغمه
03:20
4
ادامه ی آواز راست پنجگاه - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و کیهان کلهر
ادامه ی آواز راست پنجگاه
02:54
5
تصنیف
تصنیف "سمن بویان"
07:54
6
ساز و آواز - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و کیهان کلهر
ساز و آواز
09:50
7
چهارمضراب دشتی - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و کیهان کلهر
چهارمضراب دشتی
02:13
8
تصنیف
تصنیف "فریاد"
10:29
9
ساز و آواز ابوعطا - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و کیهان کلهر
ساز و آواز ابوعطا
06:59
10
تصنیف قدیمی
تصنیف قدیمی "چهره به چهره"
04:06
11
چهارمضراب ابوعطا (به همراه آواز) - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و کیهان کلهر
چهارمضراب ابوعطا (به همراه آواز)
04:47
12
هم آوازی در شوشتری - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و کیهان کلهر
هم آوازی در شوشتری
03:00
13
تصنیف
تصنیف "یار دلنواز"
05:08
14
مقدمه ی ترکمن - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و کیهان کلهر
مقدمه ی ترکمن
01:39
15
قطعه ی
قطعه ی "ترکمن" و آواز "فریاد" با قطعه ی "ترکمن"
08:24
16
فرود به راست پنجگاه - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و کیهان کلهر
فرود به راست پنجگاه
01:49
17
تصنیف
تصنیف "بوسه های باران"
07:45
© دل آواز
5 از 5 (از مجموع 18 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام