مجموعه آثار کیتارو - Grammy.Nominated - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)

مجموعه آثار کیتارو - Grammy.Nominated

#عنوان
1
Spirit Of The West Lake - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Spirit Of The West Lake
06:09
2
Estrella - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Estrella
04:21
3
Itonami - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Itonami
05:50
4
As The Wind Blows - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
As The Wind Blows
05:03
5
Koi - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Koi
06:31
6
Main Theme Nile, Version II - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Main Theme Nile, Version II
03:52
7
A Passage Of Life - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
A Passage Of Life
08:05
8
Into The Forest - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Into The Forest
05:45
9
Dance Of Sarasvati - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Dance Of Sarasvati
06:45
10
Heaven And Earth - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Heaven And Earth
10:51
© محمد فرهنگ
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام