مجموعه آثار کیتارو - Heaven And Earth - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)

مجموعه آثار کیتارو - Heaven And Earth

#عنوان
1
A Child Without A Father - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
A Child Without A Father
02:05
2
Ahn Le Ly Love Theme - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Ahn Le Ly Love Theme
04:54
3
Arvn - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Arvn
03:41
4
Destiny - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Destiny
01:13
5
Heaven And Earth (Land Theme) - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Heaven And Earth (Land Theme)
07:38
6
Last Phone Call - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Last Phone Call
01:40
7
Saigon Reunion - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Saigon Reunion
05:48
8
Sau Nightmare - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Sau Nightmare
00:59
9
Steves Ghosts - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Steves Ghosts
01:32
10
V.C.Bonfire - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
V.C.Bonfire
00:47
11
Walk To The Village - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Walk To The Village
03:00
© محمد فرهنگ
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام