مجموعه آثار کیتارو - Thinking Of You - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)

مجموعه آثار کیتارو - Thinking Of You

#عنوان
1
Thinking Of You - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Thinking Of You
06:53
2
Cosmic Wave - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Cosmic Wave
03:41
3
Stream - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Stream
05:33
4
Harmony Of The Forest - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Harmony Of The Forest
06:23
5
Del Mar - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Del Mar
02:11
6
Space Te - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Space Te
06:58
7
Murcury - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Murcury
05:58
8
Spirit Of Water - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Spirit Of Water
04:44
9
Estrella - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Estrella
04:21
© محمد فرهنگ
2 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام