مجموعه آثار کیتارو - The Best Of Kitaro II - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)

مجموعه آثار کیتارو - The Best Of Kitaro II

#عنوان
1
Theme From Silk Road - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Theme From Silk Road
06:12
2
Caravansary - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Caravansary
07:04
3
Dance Of Sarasvati - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Dance Of Sarasvati
06:45
4
A Drop Of Silence - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
A Drop Of Silence
02:56
5
Sozo - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Sozo
05:31
6
Song For Peace - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Song For Peace
07:02
7
Moon Dance - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Moon Dance
04:44
8
Return To Vietnam - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Return To Vietnam
02:03
9
Symphony Of Dreams - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Symphony Of Dreams
05:43
10
Earth Born - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Earth Born
06:04
11
Mysterious Island - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Mysterious Island
03:41
12
Tenku - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Tenku
04:13
13
Dawn Rising Sun - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Dawn Rising Sun
06:35
14
Ocean Of Wisdom - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Ocean Of Wisdom
03:51
© محمد فرهنگ
4.5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام