خجسته - سوسن اصلانی و سیامک بنایی

خجسته

#عنوان
1
پیش درآمد نوا - سوسن اصلانی و سیامک بنایی
پیش درآمد نوا
04:00
2
درآمد و چهارمضراب - سوسن اصلانی و سیامک بنایی
درآمد و چهارمضراب
03:46
3
نی ریز کبیر - سوسن اصلانی و سیامک بنایی
نی ریز کبیر
03:05
4
قطعه ضربی - نی ریز صغیر و نیشابورک - سوسن اصلانی و سیامک بنایی
قطعه ضربی - نی ریز صغیر و نیشابورک
04:15
5
چهار مضراب - سوسن اصلانی و سیامک بنایی
چهار مضراب
02:33
6
نهفت و اشاره به خجسته - سوسن اصلانی و سیامک بنایی
نهفت و اشاره به خجسته
05:22
7
درآمد و چهارمضراب - سوسن اصلانی و سیامک بنایی
درآمد و چهارمضراب
02:12
8
قطعه ضربی - سوسن اصلانی و سیامک بنایی
قطعه ضربی
03:56
9
پیش درآمد چهارگاه - سوسن اصلانی و سیامک بنایی
پیش درآمد چهارگاه
04:07
10
درآمد و پیش نوا - سوسن اصلانی و سیامک بنایی
درآمد و پیش نوا
07:05
11
نغمه زابل سه مضراب زابل - سوسن اصلانی و سیامک بنایی
نغمه زابل سه مضراب زابل
05:36
12
مثنوی مقدمه مخالف - چهارمضراب مخالف - سوسن اصلانی و سیامک بنایی
مثنوی مقدمه مخالف - چهارمضراب مخالف
05:26
13
مخالف و مغلوب اشاره به مویه و فرود - سوسن اصلانی و سیامک بنایی
مخالف و مغلوب اشاره به مویه و فرود
04:19
14
قطعه ضربی - سوسن اصلانی و سیامک بنایی
قطعه ضربی
01:38
© شرکت صوتی تصویری سروش
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام