بهترین های سنتی

بهترین های سنتی

0 دنبال کننده46 آهنگ (07:33:47)
#عنوان
4
16:41
6
ادامه ساز و آواز (مثنوی ماهور، شکسته، عراق، راک) - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (مثنوی ماهور، شکسته، عراق، راک)
07:00
7
ساز و آواز (دلکش، قرچه،...) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (دلکش، قرچه،...)
07:56
8
ساز و آواز (عراق، جامه دران، فرود به افشاری، رهاب و شور) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (عراق، جامه دران، فرود به افشاری، رهاب و شور)
03:04
9
ساز و آواز (شکسته قفقاز، درآمد افشاری، جامه دران، عراق) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (شکسته قفقاز، درآمد افشاری، جامه دران، عراق)
08:04
10
ساز و آواز (مثنوی دشتی) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (مثنوی دشتی)
08:04
12
ساز و آواز (سلمک، قرچه، رضوی) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (سلمک، قرچه، رضوی)
09:54
13
ساز و آواز (قرچه، رضوی،...) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (قرچه، رضوی،...)
09:54
15
09:02
16
دنباله ی ساز و آواز - محمدرضا شجریان
دنباله ی ساز و آواز
06:20
17
ساز و آواز (مخالف، نیشابورک، فرود مخالف به سه گاه) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (مخالف، نیشابورک، فرود مخالف به سه گاه)
09:07
18
ساز و آواز (درآمد سه گاه، زابل، مویه، رضوی، فرود به سه گاه) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (درآمد سه گاه، زابل، مویه، رضوی، فرود به سه گاه)
11:05
19
ادامه ساز و آواز (عشاق، قرچه، رضوی، عشاق و فرود) - محمدرضا درویشی و پرویز مشکاتیان و محمدرضا شجریان و جواد  معروفی
ادامه ساز و آواز (عشاق، قرچه، رضوی، عشاق و فرود)
07:51
21
ادامه ی آواز و تار (مخالف، فرود، منصوری) - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
ادامه ی آواز و تار (مخالف، فرود، منصوری)
05:32
23
10:06
24
ساز و آواز شور - محمدرضا شجریان
ساز و آواز شور
15:46
25
ادامه ی ساز و آواز - محمدرضا شجریان
ادامه ی ساز و آواز
06:19
26
ساز و آواز (درآمد ماهور،گشایش، حصار ماهور، خاوران، بسته نگار) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (درآمد ماهور،گشایش، حصار ماهور، خاوران، بسته نگار)
09:20
27
07:51
30
ساز و آواز (کردبیات، حزین، عشاق، بسته نگار، فرود) - محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (کردبیات، حزین، عشاق، بسته نگار، فرود)
11:18
31
ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، ...) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، ...)
13:44
32
تصنیف کردی
تصنیف کردی"درد دل"
09:10
33
ساز و آواز (مثنوی افشاری، فرود مثنوی به بیات ترک) - محمدرضا شجریان
ساز و آواز (مثنوی افشاری، فرود مثنوی به بیات ترک)
09:53
34
14:09
36
ادامه ی آواز (چکاوک، حصار، بیات راجع، عشاق، شور، رضوی، جامه دران، فرود به همایون) - محمدرضا شجریان و منصور صارمی
ادامه ی آواز (چکاوک، حصار، بیات راجع، عشاق، شور، رضوی، جامه دران، فرود به همایون)
16:31
37
ساز و آواز (نهفت، مجسلی، فرود نهفت به نوا، عراق و...) - محمدرضا شجریان و محمدرضا  لطفی
ساز و آواز (نهفت، مجسلی، فرود نهفت به نوا، عراق و...)
17:59
38
06:18
39
تکنوازی و بداهه نوازی ساز در نوا (سه ضربی نوا و کرشمه نوا) - محمدرضا شجریان و محمدرضا  لطفی
تکنوازی و بداهه نوازی ساز در نوا (سه ضربی نوا و کرشمه نوا)
06:08
40
ساز و آواز (درآمد نوا، گردانیه، نغمه) - محمدرضا شجریان و محمدرضا  لطفی
ساز و آواز (درآمد نوا، گردانیه، نغمه)
08:19
41
آواز (بیات راجع، عشاق، فرود نوا، نیشابورک، فرود به نوا) - محمدرضا شجریان و محمدرضا  لطفی
آواز (بیات راجع، عشاق، فرود نوا، نیشابورک، فرود به نوا)
07:42
42
قطعه ضربی (رنگ نوا
قطعه ضربی (رنگ نوا "ردیف نوا")
02:52
43
ساز و آواز (نهفت، مجسلی، فرود نهفت به نوا، عراق و...) - محمدرضا شجریان و محمدرضا  لطفی
ساز و آواز (نهفت، مجسلی، فرود نهفت به نوا، عراق و...)
17:59
44
تصنیف قدیمی نوا
تصنیف قدیمی نوا "چهره به چهره"
04:31
45
تصنیف قدیمی
تصنیف قدیمی "ما را همه شب"
02:45
46
09:16
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام