تصنیف محمدرضا شجریان

تصنیف محمدرضا شجریان

0 دنبال کننده80 آهنگ (08:46:57)
در این مجموعه فقط تصانیف استاد محمدرضا شجریان هست. ساز و آواز و سایر ترکها نیست.
#عنوان
2
04:32
3
06:11
7
تصنیف
تصنیف "گریه را به مستی"
11:03
8
تصنیف
تصنیف "از خون جوانان"
08:23
11
08:39
12
تصنیف کردی
تصنیف کردی"درد دل"
09:10
13
تصنیف
تصنیف "دل مجنون"
05:58
14
تصنیف
تصنیف "یعنی چه"
03:04
15
تصنیف
تصنیف "پیام نسیم"
04:57
16
03:49
17
تصنیف قدیمی
تصنیف قدیمی "سرو خجل"
02:18
18
06:46
19
تصنیف آسمان عشق - محمدرضا شجریان
تصنیف آسمان عشق
07:10
20
06:46
21
تصنیف آسمان عشق - محمدرضا شجریان
تصنیف آسمان عشق
07:10
22
تصنیف آسمان عشق - محمدرضا شجریان
تصنیف آسمان عشق
07:10
23
06:46
24
تصنیف
تصنیف "سروچمان"
06:42
25
تصنیف
تصنیف "خاطر حزین"
05:38
26
تصنیف
تصنیف "بی همزبان"
07:59
29
12:03
30
05:34
31
تصنیف
تصنیف "یاد ایام"
07:21
32
تصنیف
تصنیف "سلسله ی مو"
07:35
36
تصنیف قدیمی (پرند شوشتری) - محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (پرند شوشتری)
06:55
37
تصنیف قدیمی (نگار) - محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (نگار)
03:05
38
تصنیف قدیمی (چشم مست) - محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (چشم مست)
04:11
39
تصنیف قدیمی (پای لنگ) - محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (پای لنگ)
01:48
40
تصنیف (شب وصل) - محمدرضا شجریان
تصنیف (شب وصل)
05:17
41
تصنیف (شنیدم ماهی) - محمدرضا شجریان
تصنیف (شنیدم ماهی)
03:28
42
تصنیف (ز دست محبوب) - محمدرضا شجریان
تصنیف (ز دست محبوب)
06:07
44
05:00
48
06:37
49
تصنیف ز دست محبوب (قدیمی) - محمدرضا شجریان
تصنیف ز دست محبوب (قدیمی)
04:06
50
تصنیف ز من نگارم - محمدرضا شجریان
تصنیف ز من نگارم
04:50
51
تصنیف آهنگ وفا (قدیمی) - محمدرضا شجریان
تصنیف آهنگ وفا (قدیمی)
03:55
52
تصنیف
تصنیف "آرام جان"
06:52
53
تصنیف
تصنیف "نه قدرت"
04:51
54
تصنیف
تصنیف "دوش دوش"
02:19
55
تصنیف قدیمی
تصنیف قدیمی "تند تند"
03:12
56
تصنیف
تصنیف "از کفم رها"
05:07
59
تصنیف قدیمی
تصنیف قدیمی "چهره به چهره"
04:06
61
07:45
64
تصنیف دود عود - محمدرضا شجریان
تصنیف دود عود
07:43
65
تصنیف شور
تصنیف شور "در فراق"
11:42
66
تصنیف افشاری
تصنیف افشاری "ساقیا"
09:24
67
تصنیف افشاری باده عشق - محمدرضا شجریان
تصنیف افشاری باده عشق
09:13
68
تصنیف بت چین آواز بیات اصفهان - محمدرضا شجریان
تصنیف بت چین آواز بیات اصفهان
05:21
69
تصنیف عشق تو دستگاه ماهور - محمدرضا شجریان
تصنیف عشق تو دستگاه ماهور
07:07
77
09:22
78
10:49
80
06:11
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام