تنبک

تنبک

0 دنبال کننده54 آهنگ (04:25:53)
#عنوان
2
چهارمضراب نی و تنبک (همایون) - علی رستمیان
چهارمضراب نی و تنبک (همایون)
02:46
3
پیش درآمد (چهارگاه) - حسین عمومی
پیش درآمد (چهارگاه)
04:54
4
قطعه خرامان (چهارگاه) - حسین عمومی
قطعه خرامان (چهارگاه)
02:03
5
ضربی زابل (چهارگاه) - حسین عمومی
ضربی زابل (چهارگاه)
04:10
8
01:35
10
پیش درآمد دشتی، تکنوازی سنتور(درآمد) - محسن حسینی
پیش درآمد دشتی، تکنوازی سنتور(درآمد)
06:41
16
تصنیف
تصنیف "پیام نسیم"
04:57
18
تصنیف بت چین آواز بیات اصفهان - محمدرضا شجریان
تصنیف بت چین آواز بیات اصفهان
05:24
19
04:43
20
تصنیف
تصنیف "نه قدرت"
04:51
23
تو ای پری کجایی - محمد اصفهانی
تو ای پری کجایی
07:20
25
تصنیف آسمان عشق - محمدرضا شجریان
تصنیف آسمان عشق
07:10
26
پیش درآمد و چهارمضراب - محمدرضا شجریان
پیش درآمد و چهارمضراب
09:08
27
چهارمضراب مخالف - محمدرضا شجریان
چهارمضراب مخالف
04:05
28
تصنیف آسمان عشق - محمدرضا شجریان
تصنیف آسمان عشق
07:10
29
06:11
37
چهارمضراب نی و تنبک (همایون) - علی رستمیان
چهارمضراب نی و تنبک (همایون)
02:46
38
01:39
41
آتش در نیستان - مسعود جاهد
آتش در نیستان
05:27
47
05:52
48
09:22
50
ادامه ی آواز و نی (نهفت، عشاق، رهاب، فرود با تحریر بسته نگار، گردانیه) - محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (نهفت، عشاق، رهاب، فرود با تحریر بسته نگار، گردانیه)
07:41
52
تنها منشین (بیات اصفهان) - علی تجویدی
تنها منشین (بیات اصفهان)
04:35
54
07:21
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام