شیدا جاهد

شیدا جاهد

124 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
دو سه شبه که چشمام به دره - مسعود جاهد و شیدا جاهد
دو سه شبه که چشمام به دره
05:31
3
دل من یه روز به دریا زد و رفت - مسعود جاهد و شیدا جاهد
دل من یه روز به دریا زد و رفت
06:53
4
04:55
5
05:18
هنرمندان مرتبط
حسین نیستان
حسین نیستان
7 دنبال کننده
رحمت الله بدیعی
رحمت الله بدیعی
19 دنبال کننده
علینقی وزیری
علینقی وزیری
92 دنبال کننده
عمران فروزش
عمران فروزش
4 دنبال کننده