سرخوشان مست - مسعود جاهد و شیدا جاهد

سرخوشان مست

#عنوان
1
خزان عشق - مسعود جاهد و شیدا جاهد
خزان عشق
06:15
2
نرگس مستی - مسعود جاهد و شیدا جاهد
نرگس مستی
03:55
3
تک نوازی ویولن - مسعود جاهد و شیدا جاهد
تک نوازی ویولن
02:01
4
ز من نگارم - مسعود جاهد و شیدا جاهد
ز من نگارم
05:04
5
رنگ ماهور - مسعود جاهد و شیدا جاهد
رنگ ماهور
02:07
6
بهار دلنشین - مسعود جاهد و شیدا جاهد
بهار دلنشین
06:57
7
سرخوشان - مسعود جاهد و شیدا جاهد
سرخوشان
06:22
8
صورتگر نقاش - مسعود جاهد و شیدا جاهد
صورتگر نقاش
06:24
9
غم هجرت - مسعود جاهد و شیدا جاهد
غم هجرت
06:19
10
همیشه با تو ایران - مسعود جاهد و شیدا جاهد
همیشه با تو ایران
04:30
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام