مجنون - مسعود جاهد و شیدا جاهد

مجنون

#عنوان
1
چهره به چهره - مسعود جاهد و شیدا جاهد
چهره به چهره
04:43
2
خسته مشو - مسعود جاهد و شیدا جاهد
خسته مشو
05:17
3
انتظار دل - مسعود جاهد و شیدا جاهد
انتظار دل
04:18
4
دو چشم مست - مسعود جاهد و شیدا جاهد
دو چشم مست
03:32
5
بهار دلکش - مسعود جاهد و شیدا جاهد
بهار دلکش
06:36
6
مژگان سیه - مسعود جاهد و شیدا جاهد
مژگان سیه
06:39
7
دل هوس سبزه و صحرا ندارد - مسعود جاهد و شیدا جاهد
دل هوس سبزه و صحرا ندارد
پیشواز ایرانسل
05:54
8
تک نوازی پیانو - مسعود جاهد و شیدا جاهد
تک نوازی پیانو
01:19
9
مرغ سحر - مسعود جاهد و شیدا جاهد
مرغ سحر
پیشواز ایرانسل
06:14
10
موسم گل - مسعود جاهد و شیدا جاهد
موسم گل
04:36
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام