در دوردست - محسن حسینی

در دوردست

#عنوان
1
پیش درآمد شور(رضا محجوبی ، یوسف فروتن) - محسن حسینی
پیش درآمد شور(رضا محجوبی ، یوسف فروتن)
07:33
2
تکنوازی سنتور، مضراب پرانی شور و حال، ساز و آواز(درآمد) چهار مضراب در تکاپوی توام - محسن حسینی
تکنوازی سنتور، مضراب پرانی شور و حال، ساز و آواز(درآمد) چهار مضراب در تکاپوی توام
08:24
3
ساز و آواز اوج و نغمه، هفت ضربی گریلی - محسن حسینی
ساز و آواز اوج و نغمه، هفت ضربی گریلی
03:11
4
ساز و آواز ابوعطا(درآمد)، چهار مضراب ابوعطا(ابوالحسن صبا) - محسن حسینی
ساز و آواز ابوعطا(درآمد)، چهار مضراب ابوعطا(ابوالحسن صبا)
03:54
5
ساز و آواز(حجاز و اوج)، چهار مضراب حجاز(ابوالحسن صبا) ادامه ساز و آواز - محسن حسینی
ساز و آواز(حجاز و اوج)، چهار مضراب حجاز(ابوالحسن صبا) ادامه ساز و آواز
04:41
6
تصنیف شورم را - محسن حسینی
تصنیف شورم را
07:05
7
پیش درآمد دشتی، تکنوازی سنتور(درآمد) - محسن حسینی
پیش درآمد دشتی، تکنوازی سنتور(درآمد)
06:41
8
هفت ضربی دشتی، ساز و آواز(درآمد) - محسن حسینی
هفت ضربی دشتی، ساز و آواز(درآمد)
04:15
9
چهار مضراب دشتی - محسن حسینی
چهار مضراب دشتی
02:33
10
ساز و آواز(اوج)، چهار مضراب چوپانی(پرویز مشکاتیان)، ساز و آواز(فرود) - محسن حسینی
ساز و آواز(اوج)، چهار مضراب چوپانی(پرویز مشکاتیان)، ساز و آواز(فرود)
06:20
11
تصنیف در قیر شب - محسن حسینی
تصنیف در قیر شب
06:27
12
پیش درآمد بیات ترک - محسن حسینی
پیش درآمد بیات ترک
04:20
13
ساز و آواز بیات ترک(درآمد) - محسن حسینی
ساز و آواز بیات ترک(درآمد)
02:19
14
چهار مضراب بیات ترک(ابوالحسن صبا)، ساز و آواز(فرود) - محسن حسینی
چهار مضراب بیات ترک(ابوالحسن صبا)، ساز و آواز(فرود)
03:51
15
تصنیف سپیده - محسن حسینی
تصنیف سپیده
06:05
5 از 5 (از مجموع 6 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام