سبزه ریزه میزه - حمید جبلی

سبزه ریزه میزه

#عنوان
1
نریشن - حمید جبلی
نریشن
01:38
2
السون و ولسون (درآمد بیات اصفهانی) - حمید جبلی
السون و ولسون (درآمد بیات اصفهانی)
پیشواز ایرانسل
03:19
3
سروناز (درآمد بیات اصفهانی) - حمید جبلی
سروناز (درآمد بیات اصفهانی)
03:59
4
لالایی (جامه دران) - حمید جبلی
لالایی (جامه دران)
پیشواز ایرانسل
05:33
5
فوتبال (بیات راجع) - حمید جبلی
فوتبال (بیات راجع)
پیشواز ایرانسل
05:15
6
کوچولو (سوز و گداز) - حمید جبلی
کوچولو (سوز و گداز)
پیشواز ایرانسل
03:30
7
نان و پنیر و پونه (عشاق) - حمید جبلی
نان و پنیر و پونه (عشاق)
03:41
8
چشماش قشنگه (درآمد دستگاه ماهور) - حمید جبلی
چشماش قشنگه (درآمد دستگاه ماهور)
پیشواز ایرانسل
02:27
9
سبز بهار (زنگوله) - حمید جبلی
سبز بهار (زنگوله)
پیشواز ایرانسل
05:00
10
گل پونه (چهارپاره و شکسته) - حمید جبلی
گل پونه (چهارپاره و شکسته)
پیشواز ایرانسل
04:43
11
گل و گلدان (سفیر راک) - حمید جبلی
گل و گلدان (سفیر راک)
03:00
12
سلام (راک) - حمید جبلی
سلام (راک)
پیشواز ایرانسل
03:46
13
سلام 2 (راک) - حمید جبلی
سلام 2 (راک)
02:54
© شرکت صوتی تصویری سروش
5 از 5 (از مجموع 13 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام