چهارگاه مرکب - مظفر شفیعی

چهارگاه مرکب

#عنوان
1
پیش درآمد - مظفر شفیعی
پیش درآمد
03:52
2
درآمد - مظفر شفیعی
درآمد
05:16
3
چهارمضراب - مظفر شفیعی
چهارمضراب
01:06
4
نغمه - مظفر شفیعی
نغمه
02:32
5
زابل - مظفر شفیعی
زابل
03:03
6
تصنیف زابل - مظفر شفیعی
تصنیف زابل
02:51
7
مویه - مظفر شفیعی
مویه
02:21
8
حصار - مظفر شفیعی
حصار
02:37
9
آواز اصفهان - مظفر شفیعی
آواز اصفهان
04:37
10
سوز و گداز - مظفر شفیعی
سوز و گداز
03:55
11
تصنیف اصفهان - مظفر شفیعی
تصنیف اصفهان
02:35
12
اوج - مظفر شفیعی
اوج
03:57
13
شوشتری - مظفر شفیعی
شوشتری
02:09
14
منصوری - مظفر شفیعی
منصوری
03:01
15
گبری زابل - مظفر شفیعی
گبری زابل
02:47
16
تصنیف چهارگاه با رنگ - مظفر شفیعی
تصنیف چهارگاه با رنگ
05:08
© آوا خورشید
4.67 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام