تنها با گلها (گلهای ماندگار ۱) - محمدرضا طیار

تنها با گلها (گلهای ماندگار ۱)

#عنوان
1
برگ خزان - محمدرضا طیار
برگ خزان
06:28
2
فردا تو می آیی - محمدرضا طیار
فردا تو می آیی
02:34
3
چو مرغ شب - محمدرضا طیار
چو مرغ شب
03:34
4
ماهیگیر - محمدرضا طیار
ماهیگیر
02:15
5
خوشا آنان - محمدرضا طیار
خوشا آنان
06:35
6
بازیچه - محمدرضا طیار
بازیچه
02:48
7
مینای دل - محمدرضا طیار
مینای دل
03:30
8
مریم - محمدرضا طیار
مریم
04:38
9
دل مجنون - محمدرضا طیار
دل مجنون
02:57
10
دو سه شبه که چشمام - محمدرضا طیار
دو سه شبه که چشمام
04:43
11
سیمین بری - محمدرضا طیار
سیمین بری
04:38
12
قسم به عشق - محمدرضا طیار
قسم به عشق
04:38
13
تنها با گلها - محمدرضا طیار
تنها با گلها
02:48
14
شانه - محمدرضا طیار
شانه
01:56
15
لیلی و مجنون - محمدرضا طیار
لیلی و مجنون
02:18
© نوخسروانی باربد
5 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام