تصنیف

تصنیف

توسط shayanghazi
4 دنبال کننده85 آهنگ (08:31:00)
#عنوان
2
تصنیف بت چین آواز بیات اصفهان - محمدرضا شجریان
تصنیف بت چین آواز بیات اصفهان
05:21
4
04:45
6
تصنیف کلام خیام ساخته سهراب پورناظری (مهتاب) - همایون شجریان و سهراب پورناظری
تصنیف کلام خیام ساخته سهراب پورناظری (مهتاب)
05:35
7
تصنیف کلام مولوی ساخته سهراب پورناظری (خداوندان اسرار) - همایون شجریان و سهراب پورناظری
تصنیف کلام مولوی ساخته سهراب پورناظری (خداوندان اسرار)
05:03
8
تصنیف کلام حافظ ساخته کیخسرو پورناظری (جانی و صد آه) - همایون شجریان و سهراب پورناظری
تصنیف کلام حافظ ساخته کیخسرو پورناظری (جانی و صد آه)
02:55
12
09:22
13
تصنیف شور
تصنیف شور "در فراق"
11:42
14
تصنیف افشاری
تصنیف افشاری "ساقیا"
09:24
15
تصنیف افشاری باده عشق - محمدرضا شجریان
تصنیف افشاری باده عشق
09:13
16
تصنیف عشق تو دستگاه ماهور - محمدرضا شجریان
تصنیف عشق تو دستگاه ماهور
07:07
20
تصنیف قدیمی
تصنیف قدیمی "چهره به چهره"
04:06
22
07:45
23
تصنیف دود عود - محمدرضا شجریان
تصنیف دود عود
07:43
24
تصنیف چه دانستم - همایون شجریان
تصنیف چه دانستم
08:19
25
07:02
26
تصنیف پنهان چو دل - همایون شجریان
تصنیف پنهان چو دل
08:03
32
03:34
36
10:49
38
06:11
39
تصنیف قدیمی نوا
تصنیف قدیمی نوا "چهره به چهره"
04:31
40
تصنیف قدیمی
تصنیف قدیمی "ما را همه شب"
02:45
42
تصنیف «بیهمگان» - همایون شجریان
تصنیف «بیهمگان»
04:20
43
تصنیف «شرم و شوق» - همایون شجریان
تصنیف «شرم و شوق»
04:56
44
تصنیف «چه آتشها» - همایون شجریان
تصنیف «چه آتشها»
07:43
45
تصنیف «بزم تو» - همایون شجریان
تصنیف «بزم تو»
05:34
46
تصنیف «نَه گریهای» - همایون شجریان
تصنیف «نَه گریهای»
05:13
47
تصنیف «دلم دیوانه شد» - همایون شجریان
تصنیف «دلم دیوانه شد»
03:59
48
تصنیف «باران موافق» - همایون شجریان
تصنیف «باران موافق»
06:32
49
تصنیف «دل افروزتر از صبح» - همایون شجریان
تصنیف «دل افروزتر از صبح»
08:55
51
05:38
52
10:17
54
تصنیف «جانا به نگاهی» - همایون شجریان
تصنیف «جانا به نگاهی»
07:47
55
تصنیف «بهار عاشق» - همایون شجریان
تصنیف «بهار عاشق»
05:43
56
تصنیف ناز و فتنهگری «نام عاشق» - همایون شجریان
تصنیف ناز و فتنهگری «نام عاشق»
06:57
57
تصنیف «شب جدایی» - همایون شجریان
تصنیف «شب جدایی»
05:34
58
تصنیف «افسانۀ عشق» - همایون شجریان
تصنیف «افسانۀ عشق»
05:39
59
تصنیف «آتشی در سینه» - همایون شجریان
تصنیف «آتشی در سینه»
04:18
61
04:05
64
تصنیف
تصنیف "سلسله ی مو"
07:35
65
تصنیف
تصنیف "یاد ایام"
07:21
66
05:34
67
05:00
68
12:03
69
تصنیف
تصنیف "آرام جان"
06:52
70
تصنیف
تصنیف "نه قدرت"
04:51
71
تصنیف
تصنیف "دوش دوش"
02:19
72
تصنیف قدیمی
تصنیف قدیمی "تند تند"
03:12
73
تصنیف
تصنیف "از کفم رها"
05:07
74
تصنیف قدیمی (پرند شوشتری) - محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (پرند شوشتری)
06:55
75
تصنیف قدیمی (نگار) - محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (نگار)
03:05
76
تصنیف قدیمی (چشم مست) - محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (چشم مست)
04:11
77
تصنیف قدیمی (پای لنگ) - محمدرضا شجریان
تصنیف قدیمی (پای لنگ)
01:48
78
تصنیف (شب وصل) - محمدرضا شجریان
تصنیف (شب وصل)
05:17
79
تصنیف (شنیدم ماهی) - محمدرضا شجریان
تصنیف (شنیدم ماهی)
03:28
80
تصنیف (ز دست محبوب) - محمدرضا شجریان
تصنیف (ز دست محبوب)
06:07
81
تصنیف در خیال - محمدرضا شجریان
تصنیف در خیال
04:28
82
06:37
83
تصنیف ز دست محبوب (قدیمی) - محمدرضا شجریان
تصنیف ز دست محبوب (قدیمی)
04:06
84
تصنیف آهنگ وفا (قدیمی) - محمدرضا شجریان
تصنیف آهنگ وفا (قدیمی)
03:55
85
تصنیف ز من نگارم - محمدرضا شجریان
تصنیف ز من نگارم
04:50
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
شاد
شادhora
229 آهنگ
۱
۱صالح
15 آهنگ
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام