شب جدایی - همایون شجریان

شب جدایی

#عنوان
1
تصنیف «جانا به نگاهی» - همایون شجریان
تصنیف «جانا به نگاهی»
07:47
2
ساز و آواز «شب فراق» - همایون شجریان
ساز و آواز «شب فراق»
13:19
3
تصنیف «بهار عاشق» - همایون شجریان
تصنیف «بهار عاشق»
05:43
4
تصنیف ناز و فتنهگری «نام عاشق» - همایون شجریان
تصنیف ناز و فتنهگری «نام عاشق»
06:57
5
تصنیف «شب جدایی» - همایون شجریان
تصنیف «شب جدایی»
05:34
6
تصنیف «افسانۀ عشق» - همایون شجریان
تصنیف «افسانۀ عشق»
05:39
7
تصنیف «آتشی در سینه» - همایون شجریان
تصنیف «آتشی در سینه»
04:18
© دل آواز
4.94 از 5 (از مجموع 16 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام