آهنگ های سنتی
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)

آهنگ های سنتی

0 دنبال کننده93 آهنگ (09:34:24)
#عنوان
18
08:39
19
سپیده (آواز در گوشه ی حجاز) - شهرام ناظری
سپیده (آواز در گوشه ی حجاز)
04:24
20
یار مرا... (قطعه ی ضربی حجاز) - شهرام ناظری
یار مرا... (قطعه ی ضربی حجاز)
12:04
22
باران (برای ارکستر و آواز) - شهرام ناظری و پیمان سلطانی
باران (برای ارکستر و آواز)
05:16
23
05:09
24
قطعه گرمرا (ارکستر و آواز) - شهرام ناظری
قطعه گرمرا (ارکستر و آواز)
03:09
25
07:16
26
قطعه باده از ما مست شد (ارکستر و آواز) - شهرام ناظری
قطعه باده از ما مست شد (ارکستر و آواز)
01:55
27
ساز و آواز دشتی همراه با نی و سنتور - شهرام ناظری
ساز و آواز دشتی همراه با نی و سنتور
13:43
28
تصنیف بشنو از نی - شهرام ناظری
تصنیف بشنو از نی
04:14
30
ضحاک در جستجوی فریدون (بر اساس مقام مجنونی و شاهنامه خوانی) - شهرام ناظری و فرید الهامی
ضحاک در جستجوی فریدون (بر اساس مقام مجنونی و شاهنامه خوانی)
06:30
31
خروشیدن کاوه دادخواه - شهرام ناظری و فرید الهامی
خروشیدن کاوه دادخواه
04:21
32
کاوه آهنگر (گروه نوازی) - شهرام ناظری و فرید الهامی
کاوه آهنگر (گروه نوازی)
02:49
33
06:07
34
بر افراشتن درفش کاویانی (ضرب زورخانه و باستانی) - شهرام ناظری و فرید الهامی
بر افراشتن درفش کاویانی (ضرب زورخانه و باستانی)
02:49
35
به بند کشیده شدن ضحاک در کوه دماوند توسط فریدون (نبرد نور و ظلمت) - شهرام ناظری و فرید الهامی
به بند کشیده شدن ضحاک در کوه دماوند توسط فریدون (نبرد نور و ظلمت)
04:11
36
14:29
37
مثنوی (افشاری) - شهرام ناظری
مثنوی (افشاری)
05:47
38
دل هوس سبزه و صحرا ندارد - شهرام ناظری
دل هوس سبزه و صحرا ندارد
05:32
40
آواز از آن باده ندانم چون فنایم - شهرام ناظری
آواز از آن باده ندانم چون فنایم
05:11
41
قطعه تحریر دو صدایی از آن باده - شهرام ناظری
قطعه تحریر دو صدایی از آن باده
03:16
42
آواز نهفت (چو خورشیدی برآیم) - شهرام ناظری
آواز نهفت (چو خورشیدی برآیم)
04:39
43
تصنیف من چه دانم - شهرام ناظری
تصنیف من چه دانم
09:14
46
آواز همراه با تنبور - شهرام ناظری
آواز همراه با تنبور
10:23
47
10:48
48
ارکستر و آواز - شهرام ناظری
ارکستر و آواز
09:00
49
بی من مرو 1 - شهرام ناظری
بی من مرو 1
05:24
54
05:50
56
06:11
57
10:49
66
تصنیف «در عاشقی» - همایون شجریان
تصنیف «در عاشقی»
04:17

متن ترانه تصنیف «در عاشقی»

🗣 Homayoun Shajarian
🎵 Asheghi
#HomayounShajarian

من بر آن سرم که سر برآورم برون
به من بگو که چون
عاشقی به رفتن است بگو که ره کجاست
گریزم از سکون
بی تو خان آخرین چگونه بگذرد
با تو دل مرا به شهر تازه می‌برد
روزی دگر در آتشی
سالی دگر به خامشی
بار دگر فرامشی
آه ..
واگو نهان کینه ات
بشکن سکوت سینه ات
بغض غم دیرینه ات
پایان را
من بر آن سرم که سر برآورم برون
به من بگو که چون
سر به دامنت نهم
به اشک دیده ام
بگو ره جنون
این سکوت کوچه ها پُر از صدا شده
زین ندا و آن ندا شرر به پا شده
سازی نوای عاشقی سوزم به پای عاشقی
جانم فدای عاشقی آه..
روزی دگر در آتشی سالی دگر به خامشی
بار دگر فرامشی ای جانا

67
تصنیف «آب، نان، آواز» - همایون شجریان
تصنیف «آب، نان، آواز»
05:16
68
تصنیف «شهربهشهر» - همایون شجریان
تصنیف «شهربهشهر»
07:32

متن ترانه تصنیف «شهربهشهر»

🗣 Homayoun Shajarian
🎵 Meye Eshgh
#HomayounShajarian

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است
سلطان جهانم به چنین روز غلام است

در مذهب ما باده حلال است ولیکن
در مذهب ما باده حلال است ولیکن

بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است
بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است

میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز
میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز

وان کس که چو ما نیست در این شهر کدام است
وان کس که چو ما نیست در این شهر کدام است

از ننگ چه گویی از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است
از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است

وز نام چه پرسی وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است
وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است

تا گنج غمت در دل ویرانه مقیم است
همواره مرا کنج خرابات مقام است

تا گنج غمت در دل ویرانه مقیم است
همواره مرا کنج خرابات مقام است

حافظ منشین بی می و معشوق زمانی
حافظ منشین بی می و معشوق زمانی

کایام گل و یاسمن و عید صیام است

69
تصنیف «خاکدان عشق» - همایون شجریان
تصنیف «خاکدان عشق»
04:18
70
تصنیف «می عشق» - همایون شجریان
05:07

متن ترانه تصنیف «می عشق»

🗣 Homayoun Shajarian
🎵 Meye Eshgh
#HomayounShajarian

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است
سلطان جهانم به چنین روز غلام است

در مذهب ما باده حلال است ولیکن
در مذهب ما باده حلال است ولیکن

بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است
بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است

میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز
میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز

وان کس که چو ما نیست در این شهر کدام است
وان کس که چو ما نیست در این شهر کدام است

از ننگ چه گویی از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است
از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است

وز نام چه پرسی وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است
وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است

تا گنج غمت در دل ویرانه مقیم است
همواره مرا کنج خرابات مقام است

تا گنج غمت در دل ویرانه مقیم است
همواره مرا کنج خرابات مقام است

حافظ منشین بی می و معشوق زمانی
حافظ منشین بی می و معشوق زمانی

کایام گل و یاسمن و عید صیام است

71
تصنیف «بهجان تو» - همایون شجریان
تصنیف «بهجان تو»
04:35

متن ترانه تصنیف «بهجان تو»

🗣 Homayoun Shajarian
🎵 Bi Man Maro (Tasnif)
#HomayounShajarian

خوش خرامان می‌روی ای جان جان بی‌من مرو
ای حیات دوستان در بوستان بی‌من مرو

ای فلک بی‌من مگرد و ای قمر بی‌من متاب
ای زمین بی‌من مرو و ای زمان بی‌من مرو
ای فلک بی‌من مگرد و ای قمر بی‌من متاب
ای زمین بی‌من مرو و ای زمان بی‌من مرو

ای عیان بی‌من مدان و ای زبان بی‌من مخوان
ای نظر بی‌من مبین و ای روان بی‌من مرو
این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است
این جهان بی‌من مباش و آن جهان بی‌من مروخوش

خوش خرامان می‌روی ای جان جان بی‌من مرو
ای حیات دوستان در بوستان بی‌من مرو

72
مقدمۀ چهارگاه بههمراه آواز بداهۀ «برون از دیدهها» - همایون شجریان
مقدمۀ چهارگاه بههمراه آواز بداهۀ «برون از دیدهها»
04:50

متن ترانه مقدمۀ چهارگاه بههمراه آواز بداهۀ «برون از دیدهها»

🗣 Homayoun Shajarian
🎵 Eshgh Az Koja
#HomayounShajarian

ای عاشقان ، ای عاشقان ، من از کجا ، عشق از کجا
ای بیدلان ، ای بیدلان ، من از کجا ، عشق از کجا
گشتم خریدار غمت ، حیران به بازار غمت
جان داده در کار غمت ، من از کجا ، عشق از کجا
ای مطربان ، ای مطربان ، بر دف زنید احوال من
من بیدلم ، من بیدلم ، من از کجا ، عشق از کجا
عشق آمده است از آسمان ، تاخود بسوزد بد گمان
عشق است بلای ناگهان ، من از کجا ، عشق از کجا

73
آواز خورشید آرزو - همایون شجریان
آواز خورشید آرزو
12:32
74
تصنیف چین زلف - همایون شجریان
06:53

متن ترانه تصنیف چین زلف75
ساز و آواز عشق پاک - همایون شجریان
ساز و آواز عشق پاک
07:25
76
تصنیف اسرار عشق - همایون شجریان
تصنیف اسرار عشق
07:19

متن ترانه تصنیف اسرار عشق77
تصنیف وطن - همایون شجریان
09:00

متن ترانه تصنیف وطن78
تصنیف مرغ سحر - همایون شجریان
04:15

متن ترانه تصنیف مرغ سحر86
تصنیف مثل کبوتر - علیرضا افتخاری
تصنیف مثل کبوتر
05:06
87
تصنیف شبی با این دل شیدا - علیرضا افتخاری
تصنیف شبی با این دل شیدا
06:14
88
04:57
89
05:25
90
08:48
91
تصنیف آشفته کاکل - علیرضا افتخاری
تصنیف آشفته کاکل
05:21
92
07:21
93
03:17
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام

تمامی حقوق این سایت برای موسسه فرهنگی - دیجیتال نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©