آب، نان، آواز - همایون شجریان

آب، نان، آواز

#عنوان
1
مقدمۀ چهارگاه بههمراه آواز بداهۀ «برون از دیدهها» - همایون شجریان
مقدمۀ چهارگاه بههمراه آواز بداهۀ «برون از دیدهها»
04:50
2
تصنیف «در عاشقی» - همایون شجریان
تصنیف «در عاشقی»
04:17
3
تکنوازی تار - همایون شجریان
تکنوازی تار
03:16
4
تصنیف «آب، نان، آواز» - همایون شجریان
تصنیف «آب، نان، آواز»
05:16
5
مقدمۀ دشتی، آوازهای ریتمیک «بیدل و بیزبان» و «صنما» - همایون شجریان
مقدمۀ دشتی، آوازهای ریتمیک «بیدل و بیزبان» و «صنما»
15:07
6
چهارمضراب دشتی «سهنوازی» - همایون شجریان
چهارمضراب دشتی «سهنوازی»
01:55
7
تصنیف «شهربهشهر» - همایون شجریان
تصنیف «شهربهشهر»
07:32
8
تصنیف «خاکدان عشق» - همایون شجریان
تصنیف «خاکدان عشق»
04:18
9
مقدمۀ تصنیف «می عشق» - همایون شجریان
مقدمۀ تصنیف «می عشق»
02:32
10
تصنیف «می عشق» - همایون شجریان
تصنیف «می عشق»
05:07
11
تصنیف «بهجان تو» - همایون شجریان
تصنیف «بهجان تو»
04:35
© دل آواز
4.67 از 5 (از مجموع 9 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام