کنسرت اساتید موسیقی ایران - شهرام ناظری

کنسرت اساتید موسیقی ایران

#عنوان
1
پیش درآمد - شهرام ناظری
پیش درآمد
03:36
2
تار و آواز و چهارمضراب - شهرام ناظری
تار و آواز و چهارمضراب
09:35
3
کمانچه و آواز - شهرام ناظری
کمانچه و آواز
06:35
4
دل هوس سبزه و صحرا ندارد - شهرام ناظری
دل هوس سبزه و صحرا ندارد
05:32
5
نی و آواز 1 - شهرام ناظری
نی و آواز 1
04:58
6
با من صنما - شهرام ناظری
با من صنما
07:10
7
سنتور و آواز و چهارمضراب - شهرام ناظری
سنتور و آواز و چهارمضراب
07:55
8
نی و آواز 2 - شهرام ناظری
نی و آواز 2
09:55
9
تمنای وصال - شهرام ناظری
تمنای وصال
04:42
© خانه هنر نی داوود
5 از 5 (از مجموع 10 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام