بشنو از نی - شهرام ناظری

بشنو از نی

#عنوان
1
مقدمه (ارکستر و آواز) - شهرام ناظری
مقدمه (ارکستر و آواز)
12:51
2
قطعه زرد ملیجه - شهرام ناظری
قطعه زرد ملیجه
00:56
3
قطعه گرمرا (ارکستر و آواز) - شهرام ناظری
قطعه گرمرا (ارکستر و آواز)
03:09
4
ساقی نامه - شهرام ناظری
ساقی نامه
07:16
5
قطعه باده از ما مست شد (ارکستر و آواز) - شهرام ناظری
قطعه باده از ما مست شد (ارکستر و آواز)
01:55
6
تصنیف حدیث نی - شهرام ناظری
تصنیف حدیث نی
08:31
7
تصنیف بشنو از نی (بدون کلام) - شهرام ناظری
تصنیف بشنو از نی (بدون کلام)
00:54
8
ساز و آواز دشتی همراه با نی و سنتور - شهرام ناظری
ساز و آواز دشتی همراه با نی و سنتور
13:43
9
تصنیف بشنو از نی - شهرام ناظری
تصنیف بشنو از نی
04:14
© نواگر
4.64 از 5 (از مجموع 14 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام