پدرای جانم،مادرتوی روحم.

پدرای جانم،مادرتوی روحم.

2 دنبال کننده190 آهنگ (15:26:21)
#عنوان
1
03:59
3
05:04
6
05:05
9
توانگر زاده ای را دیدم بر سر گور پدر نشسته و با مسکین بچه ای مناظره در پیوسته... - خسرو شکیبایی
توانگر زاده ای را دیدم بر سر گور پدر نشسته و با مسکین بچه ای مناظره در پیوسته...
01:27
15
به نام پدر - علی ضیا
به نام پدر
05:00
18
03:33
20
02:44
22
04:02
23
مادر - مسعود امامی
05:00
24
مادر - میلاد کیانی
02:45
25
دنیا رو با تو دوست دارم - شهاب رمضان
دنیا رو با تو دوست دارم
04:22
26
03:55
28
دوست دارم مادر - حامد طاها
دوست دارم مادر
02:36
31
02:37
33
مادر - گروه آریان
06:12
34
04:43
37
دوست دارم مادر - حامد طاها
دوست دارم مادر
02:36
38
01:46
39
03:29
40
مادران سرزمین - گروه عجم
مادران سرزمین
05:19
43
02:44
45
04:02
46
مادر - مسعود امامی
05:00
47
مادر - میلاد کیانی
02:45
48
دنیا رو با تو دوست دارم - شهاب رمضان
دنیا رو با تو دوست دارم
04:22
49
03:55
51
دوست دارم مادر - حامد طاها
دوست دارم مادر
02:36
54
02:37
56
مادر - گروه آریان
06:12
57
04:43
60
دوست دارم مادر - حامد طاها
دوست دارم مادر
02:36
61
01:46
62
03:29
63
مادران سرزمین - گروه عجم
مادران سرزمین
05:19
65
قبیله ی لیلی / من از قبیله ی لیلی ... - عباس مهرپویا
قبیله ی لیلی / من از قبیله ی لیلی ...
05:02
66
آسمان می گرید امشب / آن زمان ها ... (1) - عباس مهرپویا
آسمان می گرید امشب / آن زمان ها ... (1)
04:36
67
مرگ قو / شنیدم که چون ... - عباس مهرپویا
مرگ قو / شنیدم که چون ...
05:25
68
غروب پاییز / نسیم سرد مثل ... - عباس مهرپویا
غروب پاییز / نسیم سرد مثل ...
04:58
69
عاشق نخواهم شد / شیشه ی قلبم شکست ... - عباس مهرپویا
عاشق نخواهم شد / شیشه ی قلبم شکست ...
03:56
70
کولی گُل فروش / ای کولی گُل فروش ... - عباس مهرپویا
کولی گُل فروش / ای کولی گُل فروش ...
04:19
71
فانوس / در میان گریه هام ... - عباس مهرپویا
فانوس / در میان گریه هام ...
05:28
72
صدا کن مرا / صدا کن مرا ... - عباس مهرپویا
صدا کن مرا / صدا کن مرا ...
05:16
73
قایق ران / ساحل بی قرار شب ... - عباس مهرپویا
قایق ران / ساحل بی قرار شب ...
06:14
74
04:26
75
ساز غمگین / ساز غمگین و غریب من ... (1) - عباس مهرپویا
ساز غمگین / ساز غمگین و غریب من ... (1)
04:29
76
من که در تو مُرده ام / من که در تو ... - عباس مهرپویا
من که در تو مُرده ام / من که در تو ...
03:34
77
گریه کردم اشکم ندیدی / کوچه ی تنگ دلم را ... - عباس مهرپویا
گریه کردم اشکم ندیدی / کوچه ی تنگ دلم را ...
04:32
78
خال سیاه / خال تو فکند مرغ دلم ... - عباس مهرپویا
خال سیاه / خال تو فکند مرغ دلم ...
05:26
79
ساز غمگین / آن زمان ها ... (1) - عباس مهرپویا
ساز غمگین / آن زمان ها ... (1)
04:56
80
آسمان می گرید امشب / آن زمان ها ... (2) - عباس مهرپویا
آسمان می گرید امشب / آن زمان ها ... (2)
04:58
81
یکی بود یکی نبود - گروه پالت
یکی بود یکی نبود
03:29
82
ماهی و گربه - گروه پالت
04:19
83
خانه بردوش - گروه پالت
03:00
84
درآمد سال تا سال - گروه پالت
درآمد سال تا سال
01:48
85
سال تا سال - گروه پالت
03:38
86
رنگ شماره یک - گروه پالت
رنگ شماره یک
02:55
87
لیلی - گروه پالت
04:42
88
شباهنگام - گروه پالت
06:33
89
نیمی از ما - گروه پالت
07:15
90
اینجا شهر من نیست - گروه پالت
اینجا شهر من نیست
06:02
91
تا صبح فردا - گروه پالت
05:57
92
شهر من بخند - گروه پالت
07:54
93
یکی بود یکی نبود - گروه پالت
یکی بود یکی نبود
03:29
94
ماهی و گربه - گروه پالت
04:19
95
خانه بردوش - گروه پالت
03:00
96
درآمد سال تا سال - گروه پالت
درآمد سال تا سال
01:48
97
سال تا سال - گروه پالت
03:38
98
رنگ شماره یک - گروه پالت
رنگ شماره یک
02:55
99
لیلی - گروه پالت
04:42
100
شباهنگام - گروه پالت
06:33
101
نیمی از ما - گروه پالت
07:15
102
اینجا شهر من نیست - گروه پالت
اینجا شهر من نیست
06:02
103
تا صبح فردا - گروه پالت
05:57
104
شهر من بخند - گروه پالت
07:54
105
آرزو - میلاد درخشانی
04:45
106
بشنو - میلاد درخشانی
04:40
107
تو مرو - میلاد درخشانی
05:13
108
قفس - میلاد درخشانی
04:42
109
اشارات نظر - میلاد درخشانی
04:36
110
تو خداوند منی - میلاد درخشانی
05:52
111
برف - میلاد درخشانی
05:11
112
از آخرین دیدار - میلاد درخشانی
07:02
113
یارم یارم - میلاد درخشانی
04:16
114
03:06
115
03:42
116
05:03
118
04:44
119
03:57
121
07:50
122
03:08
123
شب مهتاب - یاسین
شب مهتاب
06:19
124
یارم تویی - یاسین
یارم تویی
06:09
125
هم آشیون - یاسین
هم آشیون
03:59
126
رفتی سفر - یاسین
رفتی سفر
04:24
127
04:02
128
04:50
129
شبهای بندر عباس - یاسین
شبهای بندر عباس
07:36
130
آبادان ، غروب نخلها - یاسین
آبادان ، غروب نخلها
05:24
131
ماهی فروش - یاسین
ماهی فروش
05:46
132
سلام سلام - یاسین
سلام سلام
05:47
133
بلم رون - یاسین
بلم رون
04:50
134
جومه نارنجی - محمود جهان
جومه نارنجی
05:07
135
04:36
136
کم بیا دنبال من - محمود جهان
کم بیا دنبال من
05:35
137
06:35
138
06:45
139
06:35
140
منو دعوت کن - محمود جهان
منو دعوت کن
05:31
141
04:50
142
04:40
143
کاکو سلیمانی - محمود جهان
کاکو سلیمانی
05:30
144
06:16
145
مونگ شو (ماه شب) - فرزانه گلزاری
مونگ شو (ماه شب)
05:05
146
درمون عشق (درمان عشق) - فرزانه گلزاری
درمون عشق (درمان عشق)
06:46
147
حکایت درد (حکایت درد) - فرزانه گلزاری
حکایت درد (حکایت درد)
06:15
148
کموتر ناشی (کبوتر غریب) - فرزانه گلزاری
کموتر ناشی (کبوتر غریب)
06:10
149
رزو تشنه (درخت بلوط تشنه) - فرزانه گلزاری
رزو تشنه (درخت بلوط تشنه)
06:11
150
عطر رازونه (عطر رازیانه) - فرزانه گلزاری
عطر رازونه (عطر رازیانه)
07:07
151
قاف خیال (کوه قاف) - فرزانه گلزاری
قاف خیال (کوه قاف)
06:46
152
جاده عاشقی (جاده عاشقی) - فرزانه گلزاری
جاده عاشقی (جاده عاشقی)
06:21
153
عزیزم بشینه کنارم - ملیحه  سعیدی
عزیزم بشینه کنارم
04:51
155
شیرعلی مردون - ملیحه  سعیدی
شیرعلی مردون
04:04
156
07:04