نجوای جان - سید احمد مراتب

نجوای جان

#عنوان
1
مردان خدا جز زخدا دل ببریدند - سید احمد مراتب
مردان خدا جز زخدا دل ببریدند
10:53
2
شرف مرد به جود است و کرامت به سجود - سید احمد مراتب
شرف مرد به جود است و کرامت به سجود
13:52
3
نیمه شب خلوت رازی دارم - سید احمد مراتب
نیمه شب خلوت رازی دارم
05:55
4
تویی آنکه سکه سلطنت زده حق به نام تو یا علی - سید احمد مراتب
تویی آنکه سکه سلطنت زده حق به نام تو یا علی
08:32
5
ای که به عشقت اسیر سیل بنی آدمند - سید احمد مراتب
ای که به عشقت اسیر سیل بنی آدمند
08:55
6
قامتت را چو قضا بهر شهادت آراست - سید احمد مراتب
قامتت را چو قضا بهر شهادت آراست
12:51
7
نور وجود از طلوع روی حسین است - سید احمد مراتب
نور وجود از طلوع روی حسین است
12:45
4.8 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام