فردین خلعتبری

فردین خلعتبری

63 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
بر گذری درنگری جز دل خوبان نبری - فرشاد  جمالی و فردین خلعتبری
بر گذری درنگری جز دل خوبان نبری
03:59
2
04:52
4
05:51
6
ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم - فرشاد  جمالی و فردین خلعتبری
ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم
05:13
10
در شرابم چیز دیگر ریختی در ریختی - فرشاد  جمالی و فردین خلعتبری
در شرابم چیز دیگر ریختی در ریختی
04:09
هنرمندان مرتبط
مرتضی ساعدی
مرتضی ساعدی
22 دنبال کننده
چارلی چاپلین
چارلی چاپلین
33 دنبال کننده
مهران هنرمند
مهران هنرمند
3 دنبال کننده
انیو موریکونه
انیو موریکونه
42 دنبال کننده