گروه عجم

گروه عجم

361 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
04:04
2
سلام از قلب ایران - گروه عجم
سلام از قلب ایران
04:01
3
بحر طویل اعجمی - گروه عجم
بحر طویل اعجمی
04:35
4
پیش درآمد پهلوانی - گروه عجم
پیش درآمد پهلوانی
02:05
5
مادران سرزمین - گروه عجم
مادران سرزمین
05:19
6
04:43
8
ضربی سیمرغ - گروه عجم
ضربی سیمرغ
03:20
9
05:05
10
03:21
تک آهنگ‌ها
آلبوم‌ها
هنرمندان مرتبط
بهزاد آرنا
بهزاد آرنا
1 دنبال کننده
میلاد گودرزی
میلاد گودرزی
4 دنبال کننده
مهدی امیری
مهدی امیری
2 دنبال کننده
فراز تعالی
فراز تعالی
1 دنبال کننده