رگ و ریشه - گروه عجم

رگ و ریشه

#عنوان
1
پیش درآمد پهلوانی - گروه عجم
پیش درآمد پهلوانی
02:05
2
بحر طویل اعجمی - گروه عجم
بحر طویل اعجمی
04:35
3
صنم بیا - گروه عجم
صنم بیا
04:43
4
ضربی سیمرغ - گروه عجم
ضربی سیمرغ
03:20
5
گل ایران - گروه عجم
گل ایران
03:21
6
پیش درآمد تمنا - گروه عجم
پیش درآمد تمنا
03:03
7
مادران سرزمین - گروه عجم
مادران سرزمین
05:19
8
رنگ عجم بالاسی - گروه عجم
رنگ عجم بالاسی
01:35
9
اغواگر - گروه عجم
اغواگر
05:05
10
طیبه جان - گروه عجم
طیبه جان
04:19
11
ضربی دهکردی - گروه عجم
ضربی دهکردی
01:55
12
کردی خانه - گروه عجم
کردی خانه
06:38
13
غیرت - گروه عجم
غیرت
03:48
14
آواز خرابات - گروه عجم
آواز خرابات
06:09
15
زغالچی - گروه عجم
زغالچی
04:04
© مرتضی دلیری
4.73 از 5 (از مجموع 26 امتیاز)
از همین هنرمند
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام