عباس مهرپویا

عباس مهرپویا

33 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
آسمان می گرید امشب / آن زمان ها ... (1) - عباس مهرپویا
آسمان می گرید امشب / آن زمان ها ... (1)
04:36
2
مرگ قو / شنیدم که چون ... - عباس مهرپویا
مرگ قو / شنیدم که چون ...
05:25
3
قبیله ی لیلی / من از قبیله ی لیلی ... - عباس مهرپویا
قبیله ی لیلی / من از قبیله ی لیلی ...
05:02
4
صدا کن مرا / صدا کن مرا ... - عباس مهرپویا
صدا کن مرا / صدا کن مرا ...
05:16
5
غروب پاییز / نسیم سرد مثل ... - عباس مهرپویا
غروب پاییز / نسیم سرد مثل ...
04:58
6
عاشق نخواهم شد / شیشه ی قلبم شکست ... - عباس مهرپویا
عاشق نخواهم شد / شیشه ی قلبم شکست ...
03:56
7
کولی گُل فروش / ای کولی گُل فروش ... - عباس مهرپویا
کولی گُل فروش / ای کولی گُل فروش ...
04:19
8
قایق ران / ساحل بی قرار شب ... - عباس مهرپویا
قایق ران / ساحل بی قرار شب ...
06:14
9
فانوس / در میان گریه هام ... - عباس مهرپویا
فانوس / در میان گریه هام ...
05:28
10
04:26
هنرمندان مرتبط
نیما رمضان
نیما رمضان
6 دنبال کننده
بردیا امیری
بردیا امیری
1 دنبال کننده
محمد کریم ابراهیمی
محمد کریم ابراهیمی
1 دنبال کننده
فرزاد فضلی
فرزاد فضلی
3 دنبال کننده