آسمان می گرید امشب - عباس مهرپویا

آسمان می گرید امشب

#عنوان
1
قبیله ی لیلی / من از قبیله ی لیلی ... - عباس مهرپویا
قبیله ی لیلی / من از قبیله ی لیلی ...
05:02
2
آسمان می گرید امشب / آن زمان ها ... (1) - عباس مهرپویا
آسمان می گرید امشب / آن زمان ها ... (1)
04:36
3
مرگ قو / شنیدم که چون ... - عباس مهرپویا
مرگ قو / شنیدم که چون ...
05:25
4
غروب پاییز / نسیم سرد مثل ... - عباس مهرپویا
غروب پاییز / نسیم سرد مثل ...
04:58
5
عاشق نخواهم شد / شیشه ی قلبم شکست ... - عباس مهرپویا
عاشق نخواهم شد / شیشه ی قلبم شکست ...
03:56
6
کولی گُل فروش / ای کولی گُل فروش ... - عباس مهرپویا
کولی گُل فروش / ای کولی گُل فروش ...
04:19
7
فانوس / در میان گریه هام ... - عباس مهرپویا
فانوس / در میان گریه هام ...
05:28
8
صدا کن مرا / صدا کن مرا ... - عباس مهرپویا
صدا کن مرا / صدا کن مرا ...
05:16
9
قایق ران / ساحل بی قرار شب ... - عباس مهرپویا
قایق ران / ساحل بی قرار شب ...
06:14
10
آه / آه شرر زای من ... - عباس مهرپویا
آه / آه شرر زای من ...
04:26
11
ساز غمگین / ساز غمگین و غریب من ... (1) - عباس مهرپویا
ساز غمگین / ساز غمگین و غریب من ... (1)
04:29
12
من که در تو مُرده ام / من که در تو ... - عباس مهرپویا
من که در تو مُرده ام / من که در تو ...
03:34
13
گریه کردم اشکم ندیدی / کوچه ی تنگ دلم را ... - عباس مهرپویا
گریه کردم اشکم ندیدی / کوچه ی تنگ دلم را ...
04:32
14
خال سیاه / خال تو فکند مرغ دلم ... - عباس مهرپویا
خال سیاه / خال تو فکند مرغ دلم ...
05:26
15
ساز غمگین / آن زمان ها ... (1) - عباس مهرپویا
ساز غمگین / آن زمان ها ... (1)
04:56
16
آسمان می گرید امشب / آن زمان ها ... (2) - عباس مهرپویا
آسمان می گرید امشب / آن زمان ها ... (2)
04:58
© آوا خورشید
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام