تقارن - آرش ابوالفتحی و آرمین  ابوالفتحی

تقارن

#عنوان
1
عود - آرش ابوالفتحی و آرمین  ابوالفتحی
عود
02:39
2
ندای آغازین - آرش ابوالفتحی و آرمین  ابوالفتحی
ندای آغازین
05:21
3
نوسان - آرش ابوالفتحی و آرمین  ابوالفتحی
نوسان
03:38
4
نیشابورک - آرش ابوالفتحی و آرمین  ابوالفتحی
نیشابورک
05:39
5
سراسیمه ۱ - آرش ابوالفتحی و آرمین  ابوالفتحی
سراسیمه ۱
04:55
6
سراسیمه ۲ - آرش ابوالفتحی و آرمین  ابوالفتحی
سراسیمه ۲
06:49
7
غرق - آرش ابوالفتحی و آرمین  ابوالفتحی
غرق
04:25
8
عمق - آرش ابوالفتحی و آرمین  ابوالفتحی
عمق
02:19
9
تا ابد - آرش ابوالفتحی و آرمین  ابوالفتحی
تا ابد
01:51
© نغمه حصار
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
از همین هنرمند
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام