حرمان - امید نعمتی و صادق تسبیحی

حرمان

#عنوان
1
دوردستان - امید نعمتی و صادق تسبیحی
دوردستان
05:11
2
ترن - امید نعمتی و صادق تسبیحی
ترن
04:15
3
پریشانی - امید نعمتی و صادق تسبیحی
پریشانی
04:15
4
مجنون خیابان ها - امید نعمتی و صادق تسبیحی
مجنون خیابان ها
04:00
5
بازگشت - امید نعمتی و صادق تسبیحی
بازگشت
04:39
6
می سپارمت به باد - امید نعمتی و صادق تسبیحی
می سپارمت به باد
04:09
7
یاد مهتابی - امید نعمتی و صادق تسبیحی
یاد مهتابی
07:03
8
فراموشی ها - امید نعمتی و صادق تسبیحی
فراموشی ها
05:30
9
حرمان - امید نعمتی و صادق تسبیحی
حرمان
03:45
10
از دریچه ی تاریک - امید نعمتی و صادق تسبیحی
از دریچه ی تاریک
07:21
© نوفه
4.52 از 5 (از مجموع 33 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام