فرزانه گلزاری

فرزانه گلزاری

9 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
مونگ شو (ماه شب) - فرزانه گلزاری
مونگ شو (ماه شب)
05:05
2
درمون عشق (درمان عشق) - فرزانه گلزاری
درمون عشق (درمان عشق)
06:46
3
کموتر ناشی (کبوتر غریب) - فرزانه گلزاری
کموتر ناشی (کبوتر غریب)
06:10
4
عطر رازونه (عطر رازیانه) - فرزانه گلزاری
عطر رازونه (عطر رازیانه)
07:07
5
حکایت درد (حکایت درد) - فرزانه گلزاری
حکایت درد (حکایت درد)
06:15
6
قاف خیال (کوه قاف) - فرزانه گلزاری
قاف خیال (کوه قاف)
06:46
7
رزو تشنه (درخت بلوط تشنه) - فرزانه گلزاری
رزو تشنه (درخت بلوط تشنه)
06:11
8
جاده عاشقی (جاده عاشقی) - فرزانه گلزاری
جاده عاشقی (جاده عاشقی)
06:21
آلبوم‌ها
هنرمندان مرتبط
شهرام منظمی
شهرام منظمی
1 دنبال کننده
حمیدرضا اجاقی
حمیدرضا اجاقی
1 دنبال کننده
حیدر سپه وند
حیدر سپه وند
3 دنبال کننده
خالد دلیر
خالد دلیر
3 دنبال کننده