علی تفرشی

علی تفرشی

52 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
04:33
2
دیوانه شو - علی تفرشی
پیشواز ایرانسل
06:36
3
پاره آتش - علی تفرشی
پیشواز ایرانسل
03:18
4
می عشق - علی تفرشی
پیشواز ایرانسل
06:19
6
مادر - علی تفرشی
پیشواز ایرانسل
02:44
7
راز - علی تفرشی
پیشواز ایرانسل
03:52
8
معما - علی تفرشی
پیشواز ایرانسل
04:43
9
شمارش - علی تفرشی
پیشواز ایرانسل
07:00
10
یا ربی قرین - علی تفرشی
یا ربی قرین
پیشواز ایرانسل
07:00
هنرمندان مرتبط
امیرحسین فیضی
امیرحسین فیضی
1 دنبال کننده
کسری کاویانی
کسری کاویانی
1 دنبال کننده
مانی نعیمی
مانی نعیمی
10 دنبال کننده
اشکان پاشازاده
اشکان پاشازاده
0 دنبال کننده