برای من
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)

برای من

0 دنبال کننده581 آهنگ (37:12:08)
#عنوان
2
03:46
3
03:35
4
سامبای بهار - گروه داماهی
سامبای بهار
06:16
6
05:05
7
خط - rOzim
خط
03:11
8
04:19
10
03:20
11
02:24
14
تو را من چشم در راهم - سهیل نفیسی
تو را من چشم در راهم
03:52
17
01:42
19
پاییز دوبار عاشق - فریبرز لاچینی
پاییز دوبار عاشق
02:48
20
تا دوباره پیدایت کنم - فریبرز لاچینی
تا دوباره پیدایت کنم
05:43
22
Bagatelle No. 1 in G major, Andante con moto cantabile e compiacevole - لودویگ فان بتهوون
Bagatelle No. 1 in G major, Andante con moto cantabile e compiacevole
03:22
26
Can You Feel The Love Tonight - گروهی از هنرمندان
Can You Feel The Love Tonight
04:18
27
03:54
29
04:07
30
04:47
37
04:30
39
04:00
40
03:21
42
04:09
43
03:44
45
03:14
46
03:51
47
03:32
51
04:18
53
03:41
54
03:32
56
04:34
57
03:51
58
04:17
60
خیلی ساده (بیمار استاندارد) - گروه داماهی
خیلی ساده (بیمار استاندارد)
03:44
61
05:00
63
04:16
65
04:03
66
04:23
67
04:02
72
03:16
73
03:57
74
Life Cycle Of Stars - Miran TruHed
Life Cycle Of Stars
06:30
75
06:51
79
03:16
84
04:12
88
06:33
89
04:30
94
03:10
96
رفیق نیمه راه - محسن افلاکی
رفیق نیمه راه
03:53
97
بی بی جون - رهان
بی بی جون
04:20
98
05:16
99
بی وفا ورژن جدید - بهنام علمشاهی
بی وفا ورژن جدید
03:45
100
من و تو و درخت و باران خشایار اعتمادی - خشایار اعتمادی و شادمهر عقیلی و حسین زمان و قاسم افشار
من و تو و درخت و باران خشایار اعتمادی
04:58
101
02:58
102
آره، آره - فرزاد فرزین
آره، آره
03:49
103
04:09
104
03:59
105
03:47
106
03:28
107
غیرمعمولی - محسن چاوشی
غیرمعمولی
03:23
108
03:33
110
قلبم رو تکراره (مرتضی پاشایی) - گروهی از هنرمندان
قلبم رو تکراره (مرتضی پاشایی)
03:19
111
03:51
112
03:17
113
03:59
114
04:04
115
03:57
116
02:31
117
03:35
118
02:59
119
03:13
120
05:16
122
02:49
123
02:34
125
03:29
126
03:17
127
03:53
129
05:40
130
عاشق با کلاس - سامان آراسته
عاشق با کلاس
04:53
131
04:00
132
سر قرار - آریا
سر قرار
05:03
134
02:58
135
آره، آره - فرزاد فرزین
آره، آره
03:49
136
04:09
137
03:59
138
03:47
139
03:28
140
غیرمعمولی - محسن چاوشی
غیرمعمولی
03:23
141
03:33
143
قلبم رو تکراره (مرتضی پاشایی) - گروهی از هنرمندان
قلبم رو تکراره (مرتضی پاشایی)
03:19
144
03:51
145
03:17
146
03:59
147
04:04
148
03:57
149
02:31
150
03:35
151
02:59
152
03:13
153
05:16
155
02:49
156
02:34
158
03:29
159
03:17
160
03:53
162
05:40
163
عاشق با کلاس - سامان آراسته
عاشق با کلاس
04:53
164
04:00
165
سر قرار - آریا
سر قرار
05:03
167
02:58
168
آره، آره - فرزاد فرزین
آره، آره
03:49
169
04:09
170
03:59
171
03:47
172
03:28
173
غیرمعمولی - محسن چاوشی
غیرمعمولی
03:23
174
03:33
176
قلبم رو تکراره (مرتضی پاشایی) - گروهی از هنرمندان
قلبم رو تکراره (مرتضی پاشایی)
03:19
177
03:51
178
03:17
179
03:59
180
04:04
181
03:57
182
02:31
183
03:35
184
02:59
185
03:13
186
05:16
188
02:49
189
02:34
191
03:29
192
03:17
193
03:53
195
05:40
196
عاشق با کلاس - سامان آراسته
عاشق با کلاس
04:53
197
04:00
198
سر قرار - آریا
سر قرار
05:03
200
02:58
201
آره، آره - فرزاد فرزین
آره، آره
03:49
202
04:09
203
03:59
204
03:47
205
03:28
206
غیرمعمولی - محسن چاوشی
غیرمعمولی
03:23
207
03:33
209
قلبم رو تکراره (مرتضی پاشایی) - گروهی از هنرمندان
قلبم رو تکراره (مرتضی پاشایی)
03:19
210
03:51
211
03:17
212
03:59
213
04:04
214
03:57
215
02:31
216
03:35
217
02:59
218
03:13
219
05:16
221
02:49
222
02:34
224
03:29
225
03:17
226
03:53
228
05:40
229
عاشق با کلاس - سامان آراسته
عاشق با کلاس
04:53
230
04:00
231
سر قرار - آریا
سر قرار
05:03
233
02:58
234
آره، آره - فرزاد فرزین
آره، آره
03:49
235
04:09
236
03:59
237
03:47
238
03:28
239
غیرمعمولی - محسن چاوشی
غیرمعمولی
03:23
240
03:33
242
قلبم رو تکراره (مرتضی پاشایی) - گروهی از هنرمندان
قلبم رو تکراره (مرتضی پاشایی)
03:19
243
03:51
244
03:17
245
03:59
246
04:04
247
03:57
248
02:31
249
03:35
250
02:59
251
03:13
252
05:16
254
02:49
255
02:34
257
03:29
258
03:17
259
03:53
261
05:40
262
عاشق با کلاس - سامان آراسته
عاشق با کلاس
04:53
263
04:00
264
سر قرار - آریا
سر قرار
05:03
266
04:04
267
صبح ها که از خواب پا می شم - مرتضی احمدی
صبح ها که از خواب پا می شم
03:19
269
04:05
270
03:06
271
02:31
272
02:39
273
غیرمعمولی - محسن چاوشی
غیرمعمولی
03:23
274
03:08
275
04:27
276
03:24
277
02:19