با قرص ها می رقصد - کاوه آفاق

با قرص ها می رقصد

#عنوان
1
عبور تو - کاوه آفاق
عبور تو
03:46
2
بدرود - کاوه آفاق
بدرود
03:33
3
حق - کاوه آفاق
حق
03:38
4
فلوکستین (با قرص ها می رقصد) - کاوه آفاق
فلوکستین (با قرص ها می رقصد)
03:12
5
ماسک - کاوه آفاق
ماسک
02:59
6
بیگانه - کاوه آفاق
بیگانه
03:10
7
عطر تو - کاوه آفاق
عطر تو
03:35
8
حس - کاوه آفاق
حس
02:55
9
همهمه - کاوه آفاق
همهمه
03:34
10
سد - کاوه آفاق
سد
02:53
11
سوال - کاوه آفاق
سوال
04:13
12
خونه - کاوه آفاق
خونه
03:46
© سید محمد حسین مقدس تفرشی
4.7 از 5 (از مجموع 33 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام