باراد - گروه باراد

باراد

#عنوان
1
لیوا - گروه باراد
لیوا
پیشواز ایرانسل
06:23
2
بیابان - گروه باراد
بیابان
پیشواز ایرانسل
03:42
3
دزدیده چون جان - گروه باراد
دزدیده چون جان
پیشواز ایرانسل
03:44
4
زاهد - گروه باراد
زاهد
پیشواز ایرانسل
04:56
5
در هر رگ من - گروه باراد
در هر رگ من
پیشواز ایرانسل
03:18
6
غریو - گروه باراد
غریو
پیشواز ایرانسل
03:58
7
گواتی - گروه باراد
گواتی
پیشواز ایرانسل
05:21
8
شیخ شنگر - گروه باراد
شیخ شنگر
پیشواز ایرانسل
11:19
© نشر موسیقی هرمس
5 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام