اشک سیاه - گروه خورشید سیاه

اشک سیاه

#عنوان
1
هولوکاست جنگل - گروه خورشید سیاه
هولوکاست جنگل
03:54
2
اشک سیاه - گروه خورشید سیاه
اشک سیاه
04:16
3
خواب - گروه خورشید سیاه
خواب
04:26
4
کنسرو نهنگ - گروه خورشید سیاه
کنسرو نهنگ
04:32
5
ریزگرد عربی - گروه خورشید سیاه
ریزگرد عربی
04:24
6
قاره کثیف - گروه خورشید سیاه
قاره کثیف
05:45
7
داروک - گروه خورشید سیاه
داروک
04:01
8
کرمان - گروه خورشید سیاه
کرمان
04:36
9
هفتم تیر 66 - گروه خورشید سیاه
هفتم تیر 66
03:23
10
لوت - گروه خورشید سیاه
لوت
04:54
11
چه جور بگم - گروه خورشید سیاه
چه جور بگم
03:40
© شرکت سی لحن باربد
5 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام