این خرقه بیانداز - شهرام شعرباف

این خرقه بیانداز

#عنوان
1
قدح - شهرام شعرباف
قدح
02:48
2
این خرقه بیانداز - شهرام شعرباف
این خرقه بیانداز
04:22
3
مسلمانان! مرا وقتی دلی بود - شهرام شعرباف
مسلمانان! مرا وقتی دلی بود
04:55
4
صلاح کار - شهرام شعرباف
صلاح کار
04:49
5
نامه - شهرام شعرباف
نامه
04:42
6
زاهد خلوتنشین - شهرام شعرباف
زاهد خلوتنشین
05:40
7
رسم عاشقکشی - شهرام شعرباف
رسم عاشقکشی
04:09
8
لب لعلش - شهرام شعرباف
لب لعلش
04:34
9
منزل ویران - شهرام شعرباف
منزل ویران
04:37
10
یاد باد - شهرام شعرباف
یاد باد
06:35
© نشر و پخش جوان
4.75 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام